Cena toplotne energije daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini bo višja

Za končne uporabnike nič kaj prijetna novica Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., da se bo po sprejemu odločitve Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, s 1. avgustom spremenila cena toplotne energije.

 

Kot je že znano, Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) Komunalnemu podjetju (KP) Velenje že od prvega maja dalje zaračunava višjo ceno toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja. Od maja do julija so tako KP Velenje in občine lastnice subvencionirale višjo vhodno ceno nakupa toplotne energije za vse končne uporabnike. Tega bremena pa velenjska komunala skupaj z občinami lastnicami ne zmore več, sporočajo s KP Velenje.

S 1. avgustom se bo tako spremenila cena toplotne energije za uporabnike gospodinjskega, poslovnega in ostalega odjema, razliko do višje vhodne cene nakupa toplotne energije pa bosta Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj še vedno delno subvencionirali. Strošek ogrevanja bo po novem za uporabnike večstanovanjskih objektov v povprečju višji za 10 do 15 odstotkov, za uporabnike individualnih hiš pa v povprečju za 15 do 20 odstotkov, seveda pa ob predpostavkah enako porabljenih količin tekočega leta.

Drugače pa bo za industrijske uporabnike, saj s 1. avgustom za te cena toplotne energije ne bo več subvencionirana, sprememba cene pa bo izvedena glede na višjo nakupno ceno toplotne energije pri dobavitelju.

Na KPV sporočajo, da pogajanja s TEŠ o znižanju cene toplotne energije še vedno potekajo in so v zaključni fazi.