Kvalitetna povezava z internetom, možnost izbire in zamenjava ponudnika, neobčutljivost na zunanje vplive, več povezanih naprav, hiter in večji prenos naprav je danes še kako pomembna za vse uporabnike. Na območjih, od koder se mlajša generacija vztrajno izseljuje, pa še toliko bolj. 

Poslanka Suzana Lep Šimenko je ministrico za digitalno preobrazbo, ministra za kohezijo in regionalni razvoj, ministrico za kmetijstvo naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z z gradnjo optičnega omrežja.

Za vas spodaj objavljamo poslansko vprašanje v celoti.

Konec leta 2022 so na območju Haloz, v občini Majšperk in letos tudi v občini Žetale le pričeli z igradnjo širokopasovnega optičnega omrežja RUNE. Kvalitetna povezava z internetom, možnost izbire in zamenjava ponudnika, neobčutljivost na zunanje vplive, več povezanih naprav, hiter in večji prenos naprav je danes še kako pomembna za vse uporabnike. Na območjih, od koder se mlajša generacija vztrajno izseljuje, pa še toliko bolj. Pomembno je tudi z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja.

V tem tednu sem bila seznanjena o težavah, s katerimi se v zvezi s tem srečujejo na terenu. Dogaja namreč se, da podjetje sproti načrtuje gradnjo in zajema hiše ter se samo odloča, ali bo določeno hišo vključilo ali ne. Pojavljajo se tudi težave s pridobivanjem soglasij in pogodb, klicna številka podjetja, ki je bilo s strani države izbrano, da na območjih, kjer ni ekonomskega interesa za pokritje z internetom zagotovi možnost interneta in zato prejelo tudi znatna finančna sredstva, pa je neodzivna. Prebivalci haloškega območja so zato v skrbeh. Številni bi se želeli priključiti, a jim podjetje tega ne omogoča.

Na začetek izgranje pa čakajo še druge haloške občine, kjer je prav tako veliko število tako imenovanih belih lis, ki bi jih morali pokriti.

Glede na navedeno sprašuje naslednje:

1.     Ali ste na ministrstvih seznanjeni s težavami, s katerimi se srečujejo prebivalci haloških občin pri gradnji širokopasovnega optičnega omrežja?

2.     Kakšne ukrepe načrtujejo pristojni organi v okviru svojih pristojnosti za odpravo težav pri izgradnji širokopasovnega optičnega omrežja RUNE na omenjenem območju?

3.     Kdaj se bo pričela izgradnja širokopasovnega interneta na preostalih haloških občinah? Kakšna je časovnica za izvedbo in dokončanje?

4.     Kakšne ukrepe načrtujete na ministrstvih in pristojnih organih v okviru svojih pristojnosti, da bo podeželskim občinam zagotovljen nemoten dostop do interneta in širokopasovnega omrežja? 

 

Spletno uredništvo