Bi morala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc oditi?

Nagovor ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc pred razpravo o interpelaciji. Foto: MZ

V Državnem zboru RS danes poteka interpelacija zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Ministrici se očita neobvladovanje situacije v slovenskem zdravstvu, soodgovornost za neukrepanje glede korupcije v zdravstvu, odgovornost za podaljšanje neurejenega stanja na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, odgovornost pri neučinkovitem reševanju problema čakalnih dob, soodgovornost za slabo poslovanje in vedno večjo zadolženost javnih zdravstvenih zavodov in konec koncev soodgovornost pri slabljenju slovenskega zdravstva. Tako so prepričani v SDS, ki so interpelacijo tudi vložili.

Kot prioritete na področju zdravstva si je koalicija v samem začetku delovanja zadala izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema in s tem krepitev javnega zdravstva, zagotovitev čim širših pravic pacientom ter jasnejšo ločitveno mejo med zasebno in javno zdravstveno dejavnostjo, navajajo v največji opozicijski stranki. Da nič od tega ministrici ni uspelo, je prepričana poslanka Jelka Godec.

V pisnem odgovoru na interpelacijo je ministrica Kolar Celarčeva zapisala, da je celotna interpelacija osnovana na govoricah, na nepreverjenih trditvah in populističnih ocenah. V uvodnem nagovoru v Državnem zboru, je danes povzela ključne argumente, s katerimi je zavrnila vseh pet točk interpelacije. Po sprejetju Zakona o zdravniški službi, sprejetih novelah o pacientovih pravicah in o zdravstveni dejavnosti, pa je Vlada minuli petek sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Za pokritje posledic neustreznih varčevalnih ukrepov v preteklosti, je vlada potrdila predlog, po katerem bodo bolnišnicam zagotovljena sredstva v višini 136,24 milijonov evrov.

Se bo sanirala tudi Bolnišnica Topolšica?

Bolnišnico Topolšica, ki se je v likvidnostnih težavah znašla po energetski sanaciji in obnovi bolnišnične stavbe, bi Ministrstvo za zdravje rado združilo s celjsko splošno bolnišnico, ki pa je preteklo leto zaključila prav tako z negativnim izidom. Bo združitev po vseh argumentih proti le ustavljena ali pa na koncu kruta realnost? Splošna bolnišnica Celje bi po finančni injekciji verjetno le bila zmožna prenesti novo finančno obremenitev, ki bi bila posledica pripojitve topolške bolnišnice, z združitvijo pa bi lahko pridobila status Klinike. Vsa prizadevanja tako lokalne skupnosti kot tudi Civilne iniciative za ohranitev Bolnišnice Topolšica in borba proti združitvi, bi se s tem izničila. Seveda pa z zagotovitvijo sredstev Bolnišnici Topolšica in posledično z njeno ohranitvijo, ministrstvo lahko poskrbi, da se za prebivalce Šaleške, Savinjske in Koroške regije dostopnost do zdravstvenih storitev ne bo poslabšala.

Pa bo interpelaciji naklonjenih dovolj glasov?

Kot je mogoče slišati, ministrici za zdravje koalicija ni enotno naklonjena, vendar pa kot je moč razbrati, večina koalicijskih partnerjev interpelacije vseeno ne misli podpreti. Tako bi po tem scenariju to bila že druga interpelacija, ki bi jo ministrica Milojka Kolar Celarc uspela preživeti. Glasovanje o zaupnici ministrici pa bo, če bo seja potekala po predvidenem urniku, v zgodnjih četrtkovih jutranjih urah.