Aprila 147 milijonov evrov presežka v proračunu

Foto: pixabay.com
Stanje financ se zaradi ukrepov vlade v preteklosti močno izboljšuje.
Poglejmo nekaj kazalnikov, da je to res:
– za 20,1 odstotek so se zvišali prihodki v proračun.
– primanjkljaj se je znižal za več kot eno milijardo.
– odhodki rastejo počasneje od pričakovanj.
– davčni prihodki so se zvišali za 15,7 odstotka.
– prihodki od dohodnine so se zaradi rekordne zaposlenosti zvišali za 9,1 odstotek.
– prilivi od davka na dodano vrednost, ki je odziv gospodarstva, so se povečali za 24,2 odstotka.
– davek od dohodka pravnih oseb se je zvišal za 13,4 odstotka.
– dohodki od trošarin za 13,8 odstotka.
– nedavčni prihodki so višji za 23,2 odstotka.
– prejeta sredstva iz EU pa so se povečala kar za 52,1 odstotek.
– stroški dela v državni upravi so se znižali za 5,2 odstotka.
– izdatki za obresti so nižji za 78,5 odstotka.
– transferi nezaposlenim so se znižali za 25,2 odstotka.
– za investicije se je porabilo 11,3 odstotka več kot lani.