ANDREJ KUZMAN

Nad dolino se je priplazila onemelost ob novici, da nas je zapustil dober in pošten sogovornik Andrej Kuzman, ki se je na svoj način trudil izboljšati življenje vseh prebivalcev doline.

Njegovi družini izrekamo iskreno sožalje.

SAŠA- novice