Ali pravica do oskrbovalca družinskega člana velja zgolj na papirju?

Kljub uveljavitvi pravice do oskrbovalca družinskega člana po novem Zakonu o dolgotrajni oskrbi 1. januarja 2024, se v praksi še vedno soočamo z zamudami in težavami. Ministrstvo za solidarno prihodnost ni vzpostavilo informacijskega sistema, kar pomeni, da več kot 800 upravičencev še vedno čaka na odločbe, kljub nujni potrebi po oskrbi. Postopki so neprijazni in dolgotrajni, kar pušča ljudi z najtežjimi oviranostmi brez ustrezne oskrbe.

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z odločbami in pravico do oskrbovalca družinskega člana.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Spoštovani,

v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi je s 1. januarjem 2024 v veljavo stopila pravica do oskrbovalca družinskega člana. Pogoj za uveljavljanje pravice pa je odločba, ki izkazuje upravičenost do oskrbovalca družinskega člana. Ne glede na to, da je pravica do oskrbovalca družinskega člana stopila v veljavo že skoraj pred dvema mesecema pa le-ta velja še vedno zgolj na papirju. Ministrstvo za solidarno prihodnost namreč še vedno ni vzpostavilo informacijskega sistema, ki bi omogočal izdajanje odločb, zatika pa se tudi pri usposobljenosti kadra na centrih za socialno delo. Po poročanju so centri za socialno delo prejeli že več kot 800 vlog, o katerih pa še sploh ne morejo odločati. To v praksi torej pomeni, da je več kot 800 upravičencev brez oskrbovalca družinskega člana, ki ga nujno potrebujejo. Najprej naj bi odločbe dobili tisti upravičenci do oskrbe družinskega člana, za katere je potrebna samo prevedba iz dosedanje pravice do družinskega pomočnika v pravico do oskrbovalca družinskega člana. Za preostalih več kot sto novih vlagateljev pa je drugače, saj mora o njihovi vlogi najprej odločiti invalidska komisija na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katerim pa je ministrstvo šele v začetku meseca februarja podpisalo pogodbo, ki je podlaga za odločanje o pravici do oskrbovalca družinskega člana.

Ministrstvo za solidarno prihodnosti in vlada se rada pohvalita, da je sprejet »novi« Zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar se je v praksi zataknilo že pri izvajanju oziroma uveljavljanju prve pravice, torej pravico do oskrbovanca družinskega člana, ki jo potrebujejo upravičenci takoj, saj gre za ljudi z najtežjimi oblikami oviranosti. Postopki pa so za upravičence neprijazni in dolgotrajni oziroma se sploh ne izvajajo.

Glede na navedeno sprašuje:

  1. Kako se pravica do oskrbovalca družinskega člana, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2024, izvaja v praksi?
  2. Ali pravica do oskrbovalca družinskega člana velja zgolj na papirju?
  3. Kdaj bodo vzpostavljeni vsi informacijsko-tehnični pogoji za izdajanje odločb, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana?
  4. Kdaj bodo na centrih za socialno delo zagotovili usposobljen kader za izdajanje odločb, ki so podlaga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana?

 

Spletno uredništvo