Poslanka Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje vprašanje v zvezi z izvedbo reform ministrstva za solidarno prihodnost.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj.

Ob formiranju ministrske ekipe je predsednik vlade dr. Robert Golob aktualnega ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca označil za človeka, ki »razume potrebe malega, običajnega človeka in razume, zakaj so te reforme tako pomembne«.

Po letu dni vladanja aktualne koalicije Vlado Republike Slovenije sprašuje naslednje:

  1. S katerimi reformami je minister za solidarno prihodnost doslej izkazal razumevanje »potreb malega, običajnega človeka« (navedba reforme in kdaj je bila izvedena)?
  2. Kako ocenjujete vsako od reform, ki jih je minister v svojem dosedanjem mandatu izvedel in izvedbo katerih reform od njega še pričakujete (prosim za navedbo vrste reforme, ali je bila izvedena in kdaj, če ni bila izvedena, kdaj predvidoma bo izvedena in njen obseg)?
  3. Izvedbo katerih aktivnosti od ministra za solidarno prihodnost poleg reform še pričakujete in do kdaj?

 

Spletno uredništvo