Ali je mogoče bila stavka v Gorenju napovedana prehitro?

Poglejmo si spodaj napisan odgovor, na napovedano stavko, Uprave Gorenja.

 

8. marec 2018

Z novo kolektivno pogodbo bi ohranili večino pravic zaposlenih

 

​Nekateri od vas boste prihodnji teden stavkali. Na ta način boste na pobudo sindikata SKEI izrazili svoje nezadovoljstvo z odločitvijo uprave podjetja, da prekliče podjetniško kolektivno pogodbo Gorenja (PKP). Gre za zakonito in legitimno pravico, ki jo v poslovodstvu podjetja spoštujemo in priznavamo, hkrati pa smo prepričani, da je odločitev za stavko prenagljena in nepotrebna. Zakaj? V spodnjih vrsticah boste našli odgovore, ki so ključni za našo skupno prihodnost

 

1.       S 1. februarjem se ni spremenilo nič.

Čeprav je uprava odpovedala PKP, se za zaposlene z odpovedjo ni spremenilo nič. In se ne bo še nadaljnjih 18 mesecev. Vse pravice iz PKP za prav vse zaposlene ostajajo nespremenjene. Enake so plače, enaki so dodatki, enako je število dni dopusta, še naprej podjetje zaposlenim sofinancira dodatno pokojninsko zavarovanje. Za zaposlene se v resnici ni spremenilo nič. Tudi v prenovljeni PKP želimo ohraniti enaka varovala, ki bi delavcem tudi ob morebitni odpovedi PKP v prihodnje prav tako omogočili dolgo prehodno obdobje.

 

1. Avgust 2019

Kljub odpovedi kolektivne pogodbe ta ostaja v veljavi še leto in pol, to je do 1. avgusta 2019

 

 

2.       Zaradi odpovedi PKP nihče ne ostaja brez zaposlitve

Odpoved PKP  ne pomeni odpovedi delovnega razmerja nikomur. Veliko informacij je zakrožilo med zaposlenimi in veliko teh ne drži povsem. Na pogodbe o zaposlitvi odpoved PKP nima neposrednega vpliva. Tudi če podjetje dobi prenovljeno PKP ali začne uporabljati kolektivno pogodbo za dejavnost elektroindustrije Slovenije, to ne pomeni novih pogodb o zaposlitvah ali odpovedi obstoječih. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena med vami in podjetjem in je ni mogoče razveljaviti z nekim tretjim aktom.

 

3.       Odpoved PKP nima nikakršnega ozadja

Kljub nekaterim izjavam v javnosti, odpoved PKP nima nikakršnega skritega ozadja. Je zgolj legitimen in zakonit ukrep uprave, s katerim želi zastala pogajanja o celoviti prenovi kolektivne pogodbe po skoraj dveh letih premakniti z mrtve točke.

 

4.       S prenovo PKP se ne zmanjšujejo druge pravice

V pogajanjih s sindikatom SKEI Gorenje smo pri normativnem delu kolektivne pogodbe (ta ureja pravice zaposlenih) zaprli skoraj vsa odprta vprašanja. Še dan pred napovedjo stavke smo jim na večurnem sestanku predstavili, kje vse smo v letih socialnega dialoga pri prenovi PKP našli skupni jezik in jim predstavili tudi dodaten približevalni predlog, s katerim sprejemamo še nekaj več kot 10 sindikalnih zahtev. Odprto je ostalo zgolj vprašanje odmere dopusta. Dodatek na delovno dobo, dodatek na stalnost in ostale finančne ugodnosti bi ostale nespremenjene.

 

1% letno

Tudi v novi kolektivni pogodbi bi ohranili 1% dodatek na stalnost in delovno dobo za vsako leto dela v Gorenju. Dodatek je za dve tretjini višji o dodatka v primerljivih podjetjih.

 

5.       Delodajalska stran se je pripravljena pogajati

V Gorenju imamo od sredine februarja nenavadne razmere. Imamo upravo, ki je odpovedala PKP in se je že z dnem odpovedi pripravljena pogajati o prenovi, ki ohranja večino pravic delavcev enakih kot doslej, ter sindikat, ki na pogajanja ne pristaja ter je izvedel opozorilno stavko, ter grozi z zaostrovanjem razmer. Gorenje ima socialni dialog v svoji biti in uprava želi, da z njim nadaljujemo ter najdemo primeren način, s katerim bomo skupaj podjetju zagotovili dobre temelje za prihodnji razvoj.

 

6.       Uveljavitev panožne kolektivne pogodbe bi pomenila bistveno slabši položaj za delavce, ne pa padca na zakonski minimum

Nihče od nas si ne želi, da v prihodnjem letu in pol ne bi našli rešitve in sklenili prenovljene PKP. A tudi če bi se to zgodilo, to ne pomeni katastrofe. To ne pomeni, da bi v Gorenju obveljala minimalna plača, kot je določena za Republiko Slovenijo,  ali zakonski minimum 20 dni dopusta. Kar se tiče osnovnih plač, še posebej poudarjamo, da sta uprava in sindikat v maju 2017 sklenila poseben dogovor o spremembi plačnega sistema, ki se nanaša na višino najnižjih osnovnih plač. Omenjeni dogovor ostaja nedotaknjen tudi po odpovedi PKP in tudi v primeru, če bi v Gorenju začela veljati panožna kolektivna pogodba, se osnovne plače ne bodo znižale. Tudi glede ostalih pravic panožna kolektivna pogodba zagotavlja neprimerno več pravic od zakonskega minimuma. A treba je priznati, tudi precej manj od pravic, ki jih zagotavlja naša sedanja PKP in bi jih, če bodo pogajanja uspešna, naša prihodnja PKP. O tem kakšne so razlike med panožno in podjetniško kolektivno pogodbo smo vam že predstavili na zborih delavcev, ključne pa so – nižje izhodiščne plače za novo zaposlene, manj dni dopusta, dve tretjini nižji letni dodatek na stalnost in skupno delovno dobo ter odsotnost ostalih bonitet, ki jih delavci v Gorenju uživamo (zdravstveni pregledi, športno društvo, kulturno društvo, dodatno pokojninsko zavarovanje … ).

 

7.       Pravi korak je nadaljevanje pogajanj in sklenitev nove PKP

Odpoved PKP je zakonita in legitimna poteza uprave, ki jo predvideva celo sama PKP. Uprava jo je sprejela v želji, da pogajanja prestavi z mrtve točke. Prepričani smo namreč, da lahko pogajanja o novi PKP premaknejo naprej samo odločni koraki, ne pa stopicljanje na mestu. Časa, da najdemo kompromis o še edinem odprtem vprašanju, je dovolj. Realno za rešitev potrebujemo nekaj tednov, a potrebujemo pripravljenost sindikalne strani, da sede za pogajalsko mizo.

 

Kaj ohranjamo v prenovljeni PKP?

✔ Višje plače od branže

✔ Jubilejna nagrada

✔ Stroški prevoza na delo

✔ Odpravnina

✔ Dodatek za delovno dobo

✔ Dodatek za stalnost

✔ Solidarna pomoč

✔ Izobraževanje

✔ Financiranje športa

✔ Preventivni zdravstveni pregledi

✔ Malica

✔ Regres

 

 

Dragi kolegi! Naša skupna odgovornost je, da našemu Gorenju zagotovimo kakovostne temelje za prihodnji razvoj. Razmere na trgu so zaostrene, 26 let stara podjetniška kolektivna pogodba, ki jo je odpovedala uprava, pa je predstavljala pomembno zavoro v razvoju podjetja. In njena prenova bo košček v mozaiku naporov, ki jih vsi – od sodelavcev v tovarnah, ki izdelujete aparate na katere smo lahko ponosni, do kolegov v režiji, ki poskrbijo za njihovo prepoznavnost in jih na koncu tudi prodajo – vlagamo v prihodnji razvoj našega Gorenja.

 

Zaostrene razmere se poznajo tudi na našem poslovanju. Čeprav z minimalnim dobičkom smo lani poslovali slabše od pričakovanj. Uprava in izvršni direktorji so zato prevzeli svoj del odgovornosti in si za 20 oziroma 15 odstotkov sami znižali plače. Razloge zato smo poiskali v podjetju, pa tudi na trgu. V naši branži smo, čeprav za slovenske razmere eno največjih podjetij, majhni in tekmujemo s podjetji, ki so tudi stokrat večja od nas. Zaradi posameznikov, ki jim uspeh Gorenja ni glavni cilj, smo tarče anonimk in medijskih napadov. V javnosti sta zaradi tega načeta naš ugled in zaupanje kupcev ter poslovnih partnerjev, kar že otežuje poslovanje podjetja, ki ga zaenkrat z vsemi ukrepi še ohranjamo stabilno. In prepričani smo, da gremo po pravi poti.

 

Zdaj je čas, da v Gorenju skupaj pokažemo enotnost in nadaljujemo socialni dialog, ki nam ga v Sloveniji lahko zavidajo. Temelji namreč na dolgoletnem zaupanju in zavedanju, da je to edini način za naprej. Zato moramo čimprej sesti za pogajalsko mizo in zapreti še preostala odprta vprašanja, podjetju zagotoviti dobre temelje za prihodnji razvoj, zaposlenim pa kolektivno pogodbo, ki jim bo zagotavljala takšne pravice, ki si jih zaradi svojega prispevka uspehu podjetja zaslužijo.

 

 

Uprava Gorenja, d. d.