Slovenija se sooča s povečanjem števila nezakonitih prehodov državne meje, kar kaže na naraščajočo problematiko migrantske politike. Delo ministra za notranje zadeve na področju preprečevanja nezakonitih migracij in ukrepanja za upočasnitev toka nezakonitih migrantov ni bilo zadostno, kar je privedlo do opustitve dolžnostnega ravnanja s strani vlade. Poleg tega se Slovenija sooča tudi s problemom zlorab v zvezi z vlogami za mednarodno zaščito, ki so se močno povečale v primerjavi z lanskim obdobjem. Obisk predsednika Vlade Republike Slovenije v Republiki Avstriji je razkril razlike v stališčih med državama glede mejnega nadzora, saj Slovenija zagovarja manj stroge ukrepe, medtem ko Avstrija podpira okrepljen mejni nadzor.

Poslanec Andrej Kosi je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje vprašanje v zvezi z uresničevanjem dela na področju notranjih zadev in migracij.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v spodaj:

Ob predstavitvi kandidata za ministra za notranje zadeve je predsednik Vlade Republike Slovenije na seji Državnega zbora februarja med drugim dejal: »… migrantska politika. Razmere v svetu se popolnoma spreminjajo. Evropska unija in države članice so na preteklem zasedanju sprejel pomembno odločitev, odločitev, da se migracij ne opravlja več samostojno v državah članicah, ampak je edina možna rešitev skupna.«

V zvezi z migrantsko politiko velja poudariti, da iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije izhaja, da se število ilegalnih prehodov državne meje povečuje. Iz zadnjega objavljenega poročila na spletni strani Policije izhaja, da je bilo v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023 obravnavanih 20.274 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem enakem odbobju je bilo obravnavanih 7.113 nezakonitih prehodov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Bangladeša. Še slabše je stanje na področju zlorab v zvezi z namerami za vložitev vlog za mednarodno zaščito. V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je bilo izraženih 19.451 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. V enakem odbodbju leta 2022, ko je bilo evidentiranih 5.211 namer.

Iz navedenega izhaja, da gre za drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje. Vlada Republike Slovenije žal opušča dolžnostno ravnanje na področju preprečevanja nezakonitih migracij in sprejemanja ukrepov za upočasnitev toka nezakonitih migracij. To so tudi posledice odstranjevanja ograj. Tega problema se je oziroma se zaveda tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ko so v svojih poročilih navajali, da rast števila namer za vložitev vlog za vloge za mednarodno zaščito kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema. Na to kaže dejstvo, da so ne glede na povečano število nezakonitih migracij iz poročil Policije o nedovoljenih migracijah od oktobra 2022 črtali naslednji tekst: »Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.«

Med uradnim obiskom predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba v Republiki Avstriji s kanclerjem Karlom Nehammerjem je predsednik Vlade Republike Slovenije dejal, da »Kontrola meje na kateri koli točki ne more dati rezultata. … Mejni nadzor ni potreben in je tudi neučinkovit. …«

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je ob podaljšanju ukrepa nadzora na meji s Slovenijo na tiskovni konferenci, po že prej napovedanem podaljšanju kontrole na meji s Slovernijo, izpostavil »okrepljen mejni nadzor«, ki po njegovih besedah zajema mejne kontrole skupaj z izvajanjem nadzora na mejnih območjih,  kot »ključni dejavnik v boju proti tihotapljenju ljudi in nezakonitim migracijam«. Nujnost ukrepov je utemeljil z velikim pritiskom nezakonitih migracij, ker »nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje«. Ker je vsakokratno podaljšanje kontrole na meji, o čemer je Avstrija že obvestila institucije Evropske Unije, za obdobje pol leta, to pomeni znova dolge kolone in večurno čakanje na meji v času prometnih konic ter še hujše zastoje v času vrha turistične sezone.

Avstrijski kancler Karl Nehammer je ob omenjenem uradnem obisku dejal, da prav to, da ni več toka migracij iz Slovenije v Avstrijo dokazuje, da je oster mejni nadzor deloval in da ga zato ne gre odpraviti. »Cilj mora biti zmanjšati pritisk na zunanje meje. Nadzor lahko odpravimo, ko se bo stabiliziral tok migrantov.« Slovenija boja proti ilegalnim migracijam ne opravlja v zadostni meri zato se bodo težave še stopnjevale.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašuje naslednje:

  1. Kako predsednik Vlade Republike Slovenije ocenjuje dosedanje delo ministra za notranje zadeve na področju migracij ter preprečevanja nezakonitih migracij? Ali je minister upravičil pričakovanja predsednika Vlade Republike Slovenije?
  2. Kako predsednik Vlade Republike Slovenije ocenjuje njegovo delo na področju boja proti korupciji?
  3.  Kako predsednik Vlade Republike Slovenije ocenjuje delo ministra za zaščito vitalnih interesov Slovenije?
  4. Kako predsednik Vlade Republike Slovenije ocenjuje delo ministra za preprečevanje ilegalnih migracij ter zmanjšanje pritiska ilegalnih migracij na zunanji meji?
Spletno uredništvo