V sredini februarja letos so člani Odbora za zdravstvo  državnemu zboru predlagali, da pripravi predloge ukrepov s ciljem povečanja števila vpisnih mest za študij medicine, farmacije in dentalne medicine ter povečanja vključenosti zdravnikov v pedagoški proces.

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s povečanjem števila vpisnih mest za študije medicine, farmacije in dentalne medicine.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj.

V sredini februarja letos so člani in članice Odbora za zdravstvo v Državnem zboru RS sprejeli naslednji sklep: »Odbor za zdravstvo predlaga Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da v okviru svojih pristojnosti pripravi predloge ukrepov, časovnico in nosilca izvedbe predlaganega ukrepa, s ciljem povečanja števila vpisnih mest za študij medicine, farmacije in dentalne medicine (vključno z optimizacijo uporabe prostorov drugih izobraževalnih ustanov in drugih regionalnih bolnišnic) ter povečanja vključenosti zdravnikov v pedagoški proces od vključno študijskega leta 2023/2024 dalje«.

Sprašuje sledeče:

1.     Ali ste na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije že določili nosilca izvedbe ukrepa, ki ga je s sklepom predal Odbor za zdravstvo? Če da, kdo je to? Če ne, zakaj ne?

2.     Ali ste na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije že pripravili ukrepe s ciljem povečanja števila vpisnih mest za študij, medicine, farmacije in dentalne medicine (vključno z optimizacijo uporabe prostorov drugih izobraževalnih ustanov in drugih regionalnih bolnišnic) ter povečanja vključenosti zdravnikov v pedagoški proces od vključno študijskega leta 2023/2024 dalje? Če da, kateri so? Če ne, zakaj ne?

3.     Ali ste na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije že pripravili časovnico s ciljem povečanja števila vpisnih mest za študij, medicine, farmacije in dentalne medicine (vključno z optimizacijo uporabe prostorov drugih izobraževalnih ustanov in drugih regionalnih bolnišnic) ter povečanja vključenosti zdravnikov v pedagoški proces od vključno študijskega leta 2023/2024 dalje? Če da, kakšna je? Če ne, zakaj ne?

 

Spletno uredništvo