Vlada je odločitev o izpostavah azilnega doma sprejela brez predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, županov in občanov. Nihče s strani Vlade Republike Slovenije in ostalih pristojnih institucij jih ni predhodno obvestil, kaj šele, da bi jih o tem vprašal za mnenje in pridobil soglasje. To je povzročilo nezadovoljstvo s strani lokalne skupnosti.

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s sklepom o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Vlada Republike Slovenije je na svoji 93. redni seji, dne 29. februarja 2024, na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov sprejela sklep o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma. Iz sporočila za javnost Vlade Republike Slovenije z dne 29. februarja 2024 je razvidno, da je omenjeni sklep sprejela, »da se za potrebe nastanitve vlagateljev namere in prosilcev za mednarodno zaščito v skladu z  Zakonom o mednarodni zaščiti na območju bivših mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi, v objektih, s katerimi razpolaga Republika Slovenija, organizirata izpostavi azilnega doma.

Omenjen sklep je bil sprejet brez predhodnega obvestila lokalnih skupnosti, županov in občanov. Nihče s strani Vlade Republike Slovenije in ostalih pristojnih institucij jih ni predhodno obvestil, kaj šele, da bi jih o tem vprašal za mnenje in pridobil soglasje. To je povzročilo nezadovoljstvo s strani lokalne skupnosti.

Na povečano varnostno tveganje zaradi izjemnega povečanja števila nezakonitih migrantov župan Občine Brežice opozarja že dobro leto. Zaradi množičnih nezakonitih migracij in ogroženosti krajanov Rigonce je župan Občine Brežice Ivan Molan ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja dne 4. septembra 2023 pozval k ukrepanju. V pozivu je opozoril, da so v Občini Brežice priča množičnim skupinam migrantov, ki prehajajo mejo na različnih območjih občine in nadaljujejo svojo pot v notranjost države. »Skupine, praviloma mlajših moških, ki skozi dan potujejo v večernih in nočnih urah iščejo kraje za nočitev, velikokrat na privat parcelah, dvoriščih in tudi v počitniških/kmetijskih objektih. Kljub posredovanjem policistov na terenu so nepredvidena srečanja na različnih območjih občine s skupinami migrantov za naše občanke in občane del vsakdana.« Izpostavil je, da se občani pri tem počutijo močno ogrožene, izražajo strah, saj ne vedo, kakšni so nameni posameznikov, bojijo se za premoženje. Navedel je, da sedaj migranti prehajajo mejo nekontrolirano in se prosto sprehajajo, policisti pa delujejo zgolj kot prevozna agencija.

Ob enostranskem sklepu Vlade Republike Slovenije z dne 29. februarja 2024 o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma je župan Občine Brežice Ivan Molan dejal: »Povedati je treba, da tam sploh ni območje, ki bi bilo primerno za bivanje, saj gre za nek logistični poslovni center. Res si ne predstavljam, kako si vlada zamišlja z nekim sklepom sprejeti neke odločitve, ki so zame moralno sporne in tudi nezakonite.«

Iz statističnih podatkov Policije, ki jih mesečno objavlja na svoji spletni strani, za obdobje od 1. januarja 2024 do 29. februarja 2024 je razvidno, da je Policija zaznala 6.415 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2023 pa 5.234 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Maroka in Afganistana. V zgoraj navedenem obdobju je bilo izraženih 6.161 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, v letu 2023 jih je bilo evidentiranih 4.763. Največ nedovoljenih vstopov sta obravnavali PU Novo mesto 82,3 %, sledi PU Koper s 4,7 %, PU Maribor s 4,7 % ter PU Ljubljana s 4,6 %.

Takšno povečano število nezakonitih prehodov državne meje predstavlja visoko varnostno tveganje in zato tudi največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za druge države članice Evropske unije.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašuje naslednje:

1.     Zakaj je bil omenjen sklep sprejet v tajnosti brez prehodnega obvestila in pridobljenega soglasja lokalne skupnosti?

2.     Na podlagi katerih kriterijev in analiz je bila določena izbrana lokacija?

3.     Zakaj je Vlada Republike Slovenije povsem ignorirala prebivalce na južni meji in jih ni seznanila o nameri glede organiziranja začasne izpostave azilnega doma?

4.     Ali se Vlada Republike Slovenije in njen predsednik zadevajo, da so v neposredni bližine lokacije v Občini Brežice pomembne turistične točke (Terme Čatež, Toplice v Dobovi, Mokrice) in da se s takšno odločitvijo odganja turiste?

5.     Zakaj Vlada Republike Slovenije dovoljuje, da se kraji ob južni meji spreminjajo v »tihe kraje«, kjer ljudje zaradi nezakonitih migrantov ne upajo sprehajati, normalno delati in normalno prebivati?

6.     Komu naj verjamejo državljanke in državljani, saj na eni strani predsednik Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje odgovori, da problema ni in da se le straši, minister za notranje zadeve pa pravi, da imamo problem?

Vlada Republike Slovenije se žal ukvarja z večanjem pravic nezakonitih migrantov, ne sliši pa lastnih državljank in državljanov, ki so ravno zaradi nezakonitih migrantov v stiskah.

 

 

Spletno uredništvo