V podjetju HTZ poteka reorganizacija delovnih mest – SDRES nezadovoljen

Foto: TIGR

Delavci so prejeli v podpis nove pogodbe, po naših virih, pa so jim za ta podpis namenili zgolj nekaj dni. Tistim delavcem, ki pogodb niso želeli podpisati so preprosto pogodbe odpovedali in jim ponudili nove.

V podjetju zatrjujejo, da je reorganizacija nujna, saj zdajšnja ne ustreza današnjim potrebam omenjene družbe. Zadnja sistemizacija je bila namreč izvedena davnega leta 1991.

Nova sistematizacija omogoča fleksibilnejšo izvajanje funkcij in razvoj procesne organiziranosti.

So pa določene točke v zgoraj omenjeni pogodbi, po prepričanju sindikata SDRES, pravno vprašljive.

Tako jih moti, da kljub opisu dela, ki je določen delavcu, lahko zdaj ta delavec opravlja tudi drugo delo.

Moti jih tudi podatek, da kljub določenemu znesku osnovne plače, lahko postane ta znesek variabilen glede doseženih delovnih rezultatov. Po mnenju sindikata SDRES mora biti osnovna plača pogojena glede na zahtevnost delovnega mesta in ne more biti variabilna.

V Premogovniku Velenje so poudarili, da so se pred sprejemanjem sistematizacije uskladili z reprezentativnim sindikatom (SPES), kar pa ni sindikat SDRES.

V sindikatu SDRES so se zaradi tega odločili s tožbo dokazati, da so reprezentativni.

Več si preberite TUKAJ.