Travniški požari – opozorilo

Foto: pixabay.com

V  zadnjih  dneh  smo  na  območju Policijske uprave Celje  obravnavali več
travniških  požarov.  Samo  včeraj  pet. V vseh primerih so lastniki kurili
suho  travo  in  vejevje.  V  včerajšnjih  požarih  na  srečo  ni prišlo do
materialne škode.

Pogosto  pa  se  zgodi,  da  se  ogenj, ki pri kurjenju uide izpod nadzora,
razširi  na  sosednja  zemljišča,  ogroža  gospodarska  poslopja,  gozdove,
povzroča nevarnosti v prometu ter ogrozi  zdravje in življenje ljudi.

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju  je določeno, da je
potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je :

–  obdano z negorljivim materialom,

–  da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh
gorljivih snovi,

–  da polnoletna oseba ves čas kurjenja  nadzoruje ogenj in

–  da oseba po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

Prav  tako  je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h
ali  ob  sunkih  vetra  močnejših  od  40  km/h, ne sme pričeti s kurjenjem
oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Prepovedi,  obveznosti  in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni
tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje v
kolikor  posameznik,   kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča
in  ledine  na  območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga
rastlinske  ostanke  na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki
ima ogenj pod nadzorstvom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu o
divjadi in lovstvu in nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije, v kolikor bi z opuščanjem dolžnosti skrbi za varnost pri
kurjenju, ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za
zdravje in življenje ljudi.

Prav zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih
dobrin, upoštevajte vse varnostne ukrepe pri kurjenju v naravnem okolju in
poskrbite za lastno varnosti, varnost soljudi in premoženja.

Napisala: Milena Trbulin