Letna rast cen življenjskih potrebščin je bila avgusta letos v povprečju višja za 1,2 odstotka, na mesečni ravni pa za 0,1 odstotka. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati in tobak.

Cene so bile na letni ravni v povprečju višje

Na letni ravni je bila v avgustu inflacija 1,2 odstotna. V istem mesecu prejšnjega leta je ta znašala 0,0 odstotka. Povprečna 12- mesečna rast cen je bila 1,1 odstotna, v istem obdobju lani pa z negativnim prirastom, -0,4 odstotna.

Cene blaga so bile avgusta letos v primerjavi z istim obdobjem lani v povprečju višje za 0,9 odstotka, cene storitev pa za 1,7 odstotka. Zvišale so se tudi cene blaga dnevne porabe za 1,8 odstotka in cene poltrajnega blaga za 0,3 odstotka. Cene trajnega blaga so se znižale za 2,0 odstotka.

Foto: Pixabay

K letni inflaciji so v avgustu letos največ prispevali dražji naftni derivati, 0,4 odstotne točke, ter višje cene tobaka, 4,8 odstotka. Tekoča goriva so se podražila za 9,3, dizelsko gorivo za 7,7, bencin pa za 6,3 odstotka.

Letno inflacijo so ublažile nižje cene rabljenih avtomobilov, ki so bili v povprečju cenejši za 10,4 odstotka, nižje cene oblačil za 2,7 odstotka ter nižje cene proizvodov in storitev v skupini stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj za 1,0 odstotka.

Cene so bile v povprečju višje tudi na mesečni ravni

Foto: Pixabay

K mesečni rasti cen, ki so bile v avgustu v povprečju višje za 0,1 odstotka, so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene pogonskih goriv, cene počitniških paketov za 2,6 odstotka ter raznovrstno blago in storitve za 0,6 odstotka. Dizelsko gorivo se je podražilo za 2,4 odstotka, bencin pa za 1,5 odstotka.

 

Nižje cene sadja in obutve so prispevale vsaka po 0,1 odstotne točke. Sadje je bilo cenejše za 0,4, obutev pa za 3,7 odstotka.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin avgusta 2017

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v letošnjem avgustu 1,4 odstotna, povprečna 12- mesečna rast cen pa 1,2 odstotna. Mesečna rast cen je bila 0,1 odstotna. Blago se je na letni ravni podražilo za 1,0 odstotka, storitve pa za 1,8 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,1, poltrajno in trajno blago pa sta se pocenila za 0,6 oziroma 2,1 odstotka.

V državah članicah EMU je letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, za julij 2017 znašala 1,3 odstotka, v državah članicah EU je bila 1,5 odstotna, najnižja, -0,2 odstotna, je bila na Irskem, najvišja pa v Litvi, 4,1 odstotka. Slovenija je beležila 1,2 odstotno rast.