Pred tremi leti je Ustavno sodišče odločilo, da se zasebnim osnovnim šolam 100% pokrije izvajanje predpisanega učnega programa. To v praksi pomeni – da sta oba učitelja matematike (ki učita, da je 2 plus 2 enako 4 – torej enak učni načrt), tudi ENAKO plačana! Vse dopolnilne dejavnosti v teh šolah, plačujejo starši.

Poslanci, ki se s tem ne strinjajo, so predlagali spremembo USTAVE.

Bomo morda sedaj vsakič, ko ustavno sodišče naloži SPREMEMBO ZAKONA, ki ustvarja neenakost, spreminjali USTAVO?

Prav to se sedaj dogaja v parlamentu. Namesto, da bi zakonodajo prilagodili zahtevi Ustavnega sodišča – spreminjajo USTAVO.

Tudi to bomo spremljali in komentirali.