Spremembe v Gorenju

Foto: gorenjegroup.com

Jutri bodo v Gorenju, na zahtevo Hisense, odločali o preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Sistem upravljanja se bo spremenil, namesto nadzornega sveta (11 članov) in uprave (12 članov), bo sedaj sedem članski kolegij direktorjev.

Članom nadzornega sveta in uprave bo s tem prenehal mandat.

Lan Lin in Chao Liu bosta glavna direktorja. Franjo Bobinac bo postal predsednik kolegija direktorjev Gorenja. Drago Bahun bo direktor, ki predstavlja delavce.

Vsi omenjeni mandati bodo za dobo petih let.