Poslanska skupina SDS je na predsednika vlade dr. Roberta Goloba naslovila poziv, naj Vlada RS nemudoma aktivno pristopi k pomoči slovenskemu kmetu ob škodi, ki jo povzročajo silna neurja.

Ob obsežni škodi in težko popravljivih posledicah, ki spremljajo trenutno vremensko dogajanje v praktično vseh slovenskih regijah, je prizadeta tudi večina domačega kmetijstva, saj so neurja uničila večji del pridelka v vinogradih, sadovnjakih, vrtovih in ostalih kmetijskih površinah ter poškodovala orodje, vozila ter stanovanjska in gospodarska poslopja.

V zadnjem času spremljamo predvsem PR akcije predstavnikov sedanje Vlade RS. Če spremljamo obljube glede pomoči intervencijskim ekipam in občinam, predvidevamo, da se trenutna vlada ne zaveda kratkoročnih in dolgoročnih posledic naravnih nesreč. Potrebna sta hitra oz. intervencijska pomoč, a tudi sistemske prilagoditve na naravne nesreče. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zato Vlado RS v luči trenutnega vremenskega dogajanja poziva k hitremu in učinkovitemu ukrepanju za pomoč slovenskemu kmetijstvu:

–  Vlada RS naj v najkrajem možnem času pripravi interventni zakon o nujni pomoči prizadetim po vzoru PKP in ga vloži v obravnavo po nujnem postopku, ne glede na parlamentarne počitnice;

–  Vlada RS mora narediti vse, da bi kmetje čim hitreje lahko prišli do pomoči, saj so redni postopki zelo dolgotrajni; zagotovi naj, da bo državna pomoč kmetom izplačana najkasneje do konca letošnjega leta;

–  Vlada RS naj sprosti davčne omejtve oz. sprejme posebne davčne olajšave za kmetijsko dejavnost v RS;

–  Vlada RS naj primarno zaščiti slovenskega kmeta in sprejme ustrezne ukrepe ob že tako nizkih odkupnih cenah ukrajinskih žit, ki ob uničenem pridelku dodatno ogrožajo konkurenčnost in eksistenco slovenskega kmeta;

–  pripravijo naj se ugodna posojila ribniškega sklada;

–  uvede naj se državna pomoč kmetijskemu sektorju v višini vsaj 50 mio €;

–  pripravi naj se akcijski načrt za pospeševanje investicij za kmetistvo v sklopu prilagajanja na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakalni sistemi in oroševanje, postavitev rastlinjakov);

–  prednostno naj se pričnejo izvajati namenski razpisi iz SKP za področje kmetijstva in čebelarstva.

Kmetijstvo je panoga, ki je po pomembnosti daleč najpomembnejša za preživetje ljudi. V času epidemije koronavirusa kot tudi vojne v Ukrajini smo bili primorani sprejeti dejstvo, da hrana ni proizvod, ki je vedno dosegljiv. Vsak kmet v Sloveniji, ki prideluje hrano, ne prideluje samo komercialnega izdelka, ampak prideluje nekaj, kar je ključnega pomena za naš obstoj. Zato je ustrezno hitro in učinkovito ukrepanje države ob ogroženi domači kmetijski proizvodnji v dobrobit slehernega državljana.

Celotna vsebina poziva se nahaja TUKAJ.

 

Spletno uredništvo