Foto: občina Šoštanj

Plazova, ki sta se sprožila julija in avgusta lani bosta sanirana. V Vili Mayer sta bili v torek podpisani dve pogodbi za sanacijo.

Prvi plaz, ki se je sprožil v Belih Vodah ob lokalni cesti na odseku Kotnik- križišče z lokalno cesto LC 410 010, bo saniralo podjetje Andrejc, d.o.o. Sanacija bo stala 209 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost, pri tem pa bo država prispevala 168 tisoč evrov. Rok za dokončanje del je sto dni. Popolna zapora bo na odseku od križišča z lokalno cesto Florjan- Bele Vode do prve domačije Kotnik od konca prihodnjega tedna pa predvidoma do konca oktobra.

Foto: občina Šoštanj

Sanacija drugega plazu pa bo potekala v Lokovici ob lokalni cesti LC 410 142 pred Krumpačnikom. Najugodnejši ponudnik sanacije je bilo podjetje GP Fajdiga, d.o.o., ki bo dela opravilo za 174 tisoč 500 evrov, vključujoč davek na dodano vrednost. Za sanacijo tega plazu so pridobljena državna sredstva v višini 140 tisoč evrov, rok za dokončanje sanacije pa je 90 dni. Popolna zapora lokalne ceste bo med železniško progo in Krumpačnikom nad sotesko Penk od začetka prihodnjega tedna ter predvidoma do konca oktobra.

Občina Šoštanj občane prosi za strpnost.