Obveščamo vas, da bo zaradi gradnje tretje razvojne osi na odsekih Škalsko jezero in Konovo prišlo do enoletne popolne zapore ceste. Zapora Konovske ceste proti Škalam (območje gradbišča; začetek pri Špehu) bo začela predvidoma veljati s ponedeljkom, 5. junijem. Obvoz bo urejen.

V tem tednu so z Ministrstva za infrastrukturo sporočili nov terminski načrt izgradnje tretje razvojne osi, in sicer so terminski plan skrajšali za pol leta. Kar pomeni, da bi lahko bila dela na severnem delu končana junija 2028, ob predpostavki, da ne bo nepotrebnih pritožb na izdana gradbena dovoljenja. Na odseku Velenje–Slovenj Gradec so dela na sklopu Gaberke že končana, potekajo pa na sklopih Jenina, Škalsko jezero in Konovo. Za sklope Škale, Velunja, Podgorje potekajo postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj. Za sklop Velenje nameravajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložiti avgusta.

Ključna za dokončanje del sta odseka A (od Hartla do mestnega stadiona) in E (Velunja), kjer bo najzahtevnejša izgradnja pokritega vkopa. V sklopu E je predvidenih največ del, saj kar 31 odstotkov trase poteka po viaduktih. Gradnja bo dolgotrajnejša, zahtevnejša, saj gre za zelo težko dostopen teren, treba pa bo zgraditi tudi dva predora.

Med zaporo ceste bo zagotovljena obvozna pot, ki bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo, da upoštevate prometne oznake in sledite navodilom, da se izognete nepotrebnim zapletom in izgubi časa. Zavedamo se, da bodo gradbena dela povzročala določene nevšečnosti in omejitve pri prometu, zato se vam iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v tem času.

Spletno uredništvo

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje