Občina Žalec gleda v prihodnost

Foto: pixabay.com

Iz občine Žalec prihaja zanimiva pobuda, da bi ustvarili tako imenovani razpršeni hotel. Kaj razumejo pod ta pojem:

– sobe in apartmaji so na različnih lokacijah,

– skupne so storitve kot so recepcija, zajtrkovalnica, pralnica in podobno.

Kot zatrjujejo na občini Žalec, takšne dobre prakse že obstajajo v tujini. Takšen način delovanja zelo izboljša blaginjo širše lokalne skupnosti.

V delovanje se lahko vključijo tako turistični ponudniki, kot tudi kmetijski pridelovalci. Prav tako lahko svoje storitve ponudijo različna podjetja v občini in izven nje.

Takšno podjetje menda od lani deluje tudi v Slovenskih Konjicah. Že dalj časa pa so prisotna v Italiji.

Način upravljanja takšnega podjetja poteka med dogovori v širšem krogu zainteresiranih sodelujočih.