Analiza, ki so jo v Gospodarski zbornici Slovenije opravili na podlagi podatkov 60 podjetij, je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine predvsem pri odjemalcih na srednji napetosti in odjemalcih na visoki napetosti povečal za 2- do 4-krat.

Poslanec Franci Kepa je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z novim načinom obračunavanja omrežnine po 1. 7. 2024.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Kot vemo se s 1.7.2024 uvaja nov način izračunavanja omrežnine, ki pa ni najbolj naklonjen gospodarstvu, vendar Agencija za energijo ne odstopa od svojih načrtov, saj naj bi bilo že več mesecev znano kakšne so tarife in kakšen naj bi bil nov sistem, zato je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlagalo zamik uvedbe novega sistema še za dve leti, zato, da se ljudje navadijo na novi obračun, ki je zelo zapleten.

Na zavrnitev premika uvedbe novega obračuna omrežnine s strani Agencije za energijo pa so se odzvali tudi iz Gospodarske zbornice Slovenije, ki so opozorili, »da so lahko poslovni in drugi odjemalci dejansko izračunali nov strošek omrežnine šele v začetku letošnjega leta, ko je Agencija za energijo dokončno usposobila aplikativni primerjalnik in ga objavila na svoji spletni strani. Analiza, ki so jo v GZS opravili na podlagi podatkov 60 podjetij, je pokazala, da se bo skupni strošek omrežnine predvsem pri odjemalcih na srednji napetosti in odjemalcih na visoki napetosti povečal za 2- do 4-krat«.

Zato sprašuje:

1.    Ali se bo obračunavanje omrežnine po novem sistemu uvedlo s 1.7.2024, kljub temu da večina prebivalcev nasprotuje uvedbi novega načina obračunavanja omrežnine tako hitro?

2.    Kako boste gospodarstvom in gospodinjstvom pomagali, da se čim hitreje navadijo na nov sistem obračunavanja omrežnine?

3.    Ali pripravljate ukrepe, ki bodo gospodarstvu in gospodinjstvom pomagali zaradi morebitnih višjih cen na položnici za električno energijo na račun novega načina obračunavanja omrežnine?

 

 

Spletno uredništvo