Sveta Občine Šoštanj in Mestne občine Velenje sta se v četrtek, 18. maja 2017, sestala na skupni izredni seji. Razlog za sklic seje je bila napovedana podražitev toplotne energije, čemur so se člani obeh svetov odločno uprli.

Kot gostje so se seje udeležili mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, Stojan Nikolič, finančni direktor Holdinga slovenskih elektrarn, Miha Pečovnik, izvršni direktor sektorja za investicije Holdinga slovenskih elektrarn, mag. Ludvik Golob, predsednik uprave Premogovnika Velenje, mag. Arman Koritnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj, mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje, člani skupščine in nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, dr. Uroš Rotnik, nekdanji direktor Komunalnega podjetja Velenje, dr. Cvetka Tinauer, predsednica Kluba podjetnikov SAŠA regije in Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije.

“Izredna seja je bila namenjena pojasnjevanju odločitve TEŠ-a, da na pristojno Agencijo vloži vlogo za dvig cene toplotne energije na pragu Termoelektrarne Šoštanj in sicer iz 11 evrov za megavatno uro na 17,25 evra za megavatno uro, dvig cene je torej 57 odstoten,” je uvodoma pojasnil Bojan Kontič.

Dejal je, da to ni cena, ki jo plača končni uporabnik, saj cena končnih uporabnikov raste približno 20 do 25 odstotkov. Agencija pa je to ceno potrdila.

S 1. majem za Komunalno podjetje Velenje velja nova nakupna cena 17,25 evra za megavatno uro. Metodologija za izračun cene velenjski in šoštanjski občini ter Komunalnemu podjetju Velenje ni znana, vsi napori pa bodo po Kontičevih besedah vloženi v izpodbijanje določene cene. Bojan Kontič je od Agencije za energijo zahteval tudi enakopravno obravnavo, saj Šaleška dolina plačuje ceno okoljske degradacije.

Med drugim je še povedal, da je v dolini 140 kilometrov cevovodov na področju daljinskega ogrevanja, ki jih je potrebno vzdrževati in dodal, da je nizka cena toplotnega ogrevanja posledica cenejšega energenta, ker sta v Šaleški dolini Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje.

Darko Menih, župan Občine Šoštanj je poudaril, da je povišanje cene toplotne energije za 57 odstotkov močno razburilo prebivalce Šaleške doline, saj nihče ni pričakoval tako drastičnega ukrepa. Dejal je, da je bilo obljubljeno znižanje toplotnega ogrevanja zaradi cenejšega izkoristka premoga, povečanje zaposlitev v nadomestnih obratih, možnost zaposlitve v turizmu (mesto na vodi), pridobivanje čiste energije s pretočnostjo med jezeri zaradi razlike v gladinah, izgradnja stanovanjskih kapacitet v Metlečah ter vlaganje sponzorskih sredstev za športno in kulturno dejavnost.

“Nerazumljivo je, da nas Premogovnik izpodkopava, uničuje dolino in prodaja premog za toploto po visoki ekonomski ceni. Posledično je zaradi degradacije prostora v dolini slabša kvaliteta bivanja in negativni vplivi na okolje kot je zrak neprijetnega vonja, tresenje tal, povečana poplavna ogroženost naselij zaradi večanja jezerskih površin in povečana osenčenost mesta Šoštanj zaradi pare in dima. Ni prav, da smo za podporo izgradnje bloka 6 sedaj kaznovani, ostajamo brez odškodnin in izigrani,” je poudaril župan Občine Šoštanj.

Preletel je tudi ključne dogodke glede odškodninskih sporazumov iz preteklosti. Leta 2007 so tako vse tri občine že imele podpisane sporazume s Premogovnikom in TEŠ, obljubljeno je bilo, da jih bo podpisala tudi HSE, ki tega ni storil. Leta 2014 je bil podpisan triletni sporazum, za leti 2014 in 2015 so bili zneski izplačani, za 2016 pa ne.

“Veliko je bilo dogovorov in pregovarjanj, vendar nikoli nismo prišli do konca, tudi zaradi stalnega menjavanja direktorjev. Za naše upravičene zahteve si bomo odločno prizadevali,” je zaključil šoštanjski župan Darko Menih.

Mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje, je pojasnil strukturo cene, ni pa znal povedati, kdaj bo Komunalno podjetje višjo ceno preneslo na končne uporabnike. Obstaja pa možnost subvencioniranja s strani lokalne skupnosti.

Mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, je odgovorila na očitke, da niso vsi obravnavani enako. Poudarila je, da temu ni tako, da pa podatkov za razkritje metodologije izračuna cene, ki jih vlagatelj označi kot poslovno skrivnost, ne morejo kar posredovati javnosti.

Direktor TEŠ mag. Arman Koritnik je dodal, da si je ves čas zavzemal za neprekinjeno dobavo toplotne energije in da se o ceni toplotne energije ne morejo pogajati, saj je to stvar Agencije za energijo. V imenu Kluba podjetnikov SAŠA je spregovorila dr. Cvetka Tinauer, ki je tudi z vidika podjetnikov podražitev označila kot nenormalno in neprimerno. Povedala je, da podražitvi med drugimi odločno nasprotujejo v podjetjih Gorenje, Fori in Veplas.

Kot kažejo izračuni Komunalnega podjetja Velenje bi denimo podražitev za podjetje Gorenje znašala več kot 300.000 evrov letno, za enodružinsko hišo z nekoliko večjo priključno močjo pa bi bila cena višja za povprečno okoli 400 evrov letno.