Mestna občina Velenje in Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., sta s podjetjem 2Mobile, d.o.o., iz Ljubljane, sklenili pogodbo o vzpostavitvi sistema, ki bo uporabnikom javnih parkirišč v mestu omogočal še enostavnejše plačevanje parkirnine z SMS sporočili ali preko brezplačne mobilne aplikacije.

Mobilno plačevanje parkirnine pomeni uvedbo alternativnih in sodobnih oblik plačevanja parkirnine, ki jih ponekod v svetu, pa tudi v Sloveniji, že uporabljajo. Plačevanje parkirnine je možno z SMS sporočili ali preko brezplačne mobilne aplikacije ParkMeWise, ki je nadgradnja že obstoječe. Aplikacija je dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS, na voljo pa je v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku in je zato uporabna tudi za tujce, ki bi želeli skleniti ali podaljšati parkirnino brez zamudnega tiskanja parkirnega listka na parkomatu.

Novost predstavlja dodaten način plačevanja parkirnine, saj bo parkirnino še naprej mogoče plačati tudi na parkomatih ali z nakupom parkirnih kart.

Uporaba storitve ParkMeWise preko sistema kratkih sporočil SMS

Uporabniki prejemajo oziroma pošiljajo sporočila SMS na kratko komercialno številko 4333 s podatkom o coni parkiranja in registrski številki vozila (primer: uporabnik pošlje SMS sporočilo s cono in registrsko številko; KP33 CE1234AM na 4333 in prejme povratno sporočilo za potrditev cene parkiranja v coni).

Ko potrdite število ur parkiranja in ceno, plačate parkirnino. 15 minut pred iztekom roka parkiranja prejmete SMS, da bo čas parkiranja potekel. Redar podatke o plačani parkirnini preveri preko spleta, zato parkirni listek ni potreben. Redarju, če to zahteva, pokažete le SMS sporočilo.

Na spletni strani www.parkmewise lahko odprete račun, na katerega naložite dobroimetje z enim od plačilnih instrumentov.

Način plačila z mobilno aplikacijo ParkMeWise

Na spletni strani poiščete aplikacijo ParkMeWise, opravite registracijo in vnesete registrske številke vozil, za katere želite plačevati parkirnino. Parkirnino plačujete z Mastercard, Visa, Paypal, Moneta in SMS-i.