7.12., ob 19. uri, bo slavnostni koncert ob 60 letnici obstoja glasbene šole Risto Savin (Dom II. slovenskega tabora).