Danes je potekala nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posvečena izboljšanju sistema vajeništva v Sloveniji, ki je bila sklicana na zahtevo poslanske skupine SDS.

Poslanka Alenka Helbl je na seji podrobno predstavila aktualno stanje in izzive v zvezi s poklicnim in strokovnim izobraževanjem. V svojem prispevku je poudarila pomen povezovanja splošnega, strokovnega in praktičnega znanja ter potrebo po usklajenosti izobraževalnega sistema z zahtevami gospodarstva.

Helblova je opozorila na zgodovinski razvoj sistema poklicnega izobraževanja v Sloveniji, posebej pa je izpostavila obdobje po letu 1996, ko je bil sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Sledila je prenova izobraževalnih programov v letih 2007 in 2008, ki je prinesla pomembne spremembe v povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja ter uvedbo modela odprtega kurikula.

Poseben poudarek je bil namenjen uvedbi vajeništva v slovenski izobraževalni sistem leta 2017. Helblova je izpostavila, da je vajeništvo ključnega pomena za pridobivanje strokovnega kadra v skladu z zahtevami sodobnega trga dela.

V nadaljevanju je poslanka predstavila ugotovitve raziskave, ki je bila izvedena med relevantnimi deležniki, vključno s šolami, podjetji in delodajalci. Izpostavila je potrebo po večji fleksibilnosti izvajanja vajeništva ter bolj jasni opredelitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov.

Na seji je bila izpostavljena tudi primerjava z avstrijskim sistemom vajeništva, ki velja za enega najuspešnejših v Evropi. Helblova je poudarila, da je avstrijski model lahko zgled za nadaljnji razvoj v Sloveniji.

V zaključku je poslanka SDS izrazila optimizem glede prihodnosti vajeništva v Sloveniji in pozvala k nadaljnjim ukrepom za izboljšanje sistema v korist vseh deležnikov.

 

 

Spletno uredništvo