Občina Gornji Grad obvešča javnost, da je s strani Službe Vlade Republike Slovenije po poplavah in plazovih prejela Osnutek sklepa o določitvi objekta, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad.

Skladno z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP bodo predlog sklepa, strokovna mnenja Državne tehnične pisarne in sklepi Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo o potrditvi strokovnih mnenj javno razgrnjeni najmanj 15 dni.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 29. maja  2024 do vključno 12. junija 2024. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Gornji Grad, Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad, v času poslovnih ur občine. 

V istem obdobju bo predlog sklepa in strokovna mnenja javno razgrnjena tudi na spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih: Peti paket osnutkov sklepov vlade za objekte, ki jih je treba zaradi ogroženosti odstraniti

Vsi lastniki in zainteresirana javnost lahko svoja mnenja, pripombe in predloge posredujejo do 12. junija 2024 na naslov [email protected] – s pripisom “pripombe na sklep” in navedbo naslova objekta ter številko strokovnega mnenja, navedenega v sklepu.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete preko navedenega elektronskega naslova [email protected] ali telefona 01 478 11 65.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Gornji Grad