Občina Braslovče obvešča javnost, da je s strani Službe Vlade Republike Slovenije po poplavah in plazovih prejela Osnutek sklepa o določitvi objekta, katerega odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Braslovče.

Skladno z drugim odstavkom 151.c člena ZIUOPZP bodo predlog sklepa, strokovna mnenja Državne tehnične pisarne in sklepi Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo o potrditvi strokovnih mnenj javno razgrnjeni najmanj 15 dni.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 20. junija 2024 do vključno 4. julija 2024. Ogled gradiva je možen tudi v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, v času uradnih ur občine. 

Več je na voljo na občinski spletni strani.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče