Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes izdala odločbe na podlagi Odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 18/24, v nadaljevanju: odlok)

 

Izdanih bo 63 odločb v višini 8.585.500 evrov, in sicer upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka:
  • v letu 2023 je oddal zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023,
  • v letu 2022 je dosegel vsaj 100.000 evrov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • utrpel je škodo, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022,
  • na dan 4. avgusta 2023 je kot nosilec vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • škoda, nastala na kmečkih ali poslovnih stavbah in na kmetijskih zemljiščih, je vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

23 vlagateljem bodo izdane zavrnilne odločbe, ker ne izpolnjujejo pogojev iz odloka.

Sredstva bodo upravičencem nakazana na njihov transakcijski račun v drugi polovici aprila 2024.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV