Hisense objavil prevzemno ponudbo za Gorenje

O tej tematiki smo že nekajkrat pisali, danes nadaljujemo, ker so na voljo še nekatere podrobnosti dogovora.

Hisense je v ponudbi omenil sinergijo med Gorenjem in njihovim podjetjem na štirih ravneh:

“Združeni podjetji bosta imeli neprimerno boljše izhodišče v pogajanjih z dobavitelji materialov in komponent. Poleg tega se bomo z združeno proizvodnjo lažje prilagajali razmeram na trgu in bolje izkoriščali proizvodne zmogljivosti obeh podjetij. Hisense zatrjuje tudi, da si bosta podjetji delili distribucijske kanale. Hisense bo Gorenju omogočil dostop do svoje močne prodajne mreže na vzhodu, Gorenje pa Hisensu do svojih prodajnih mest in prodajalcev v Evropi.

Zelo pomembne sinergije vidijo tudi na področju raziskav in razvoja. Skupina Hisense in Skupina Gorenje lahko skupaj opravljata raziskave in razvoj za inovativne izdelke in tehnologije za hladilne aparate, pomivalne stroje, kuhalne aparate in pralne stroje, s ciljem skrajšati razvojni cikel izdelka, znižati razvojne stroške in povečati digitalno vsebino izdelkov skupine. Za Gorenje bosta posebej pomembna dostop do vrhunskega razvojnega oddelka elektronike v Skupini Hisense ter možnost vpeljave novih izdelčnih skupin v ponudbo.”

Gorenje bi tako postalo razvojni in proizvodni center skupine Hisense za vso Evropo. Tako sporočajo:

“Tako v Gorenju ne bodo izvajali prestrukturiranja, temveč bodo podjetje postavili kot razvojni in proizvodni center Skupine Hisense za vso Evropo. Zavezali so se tudi, da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe. Prevzemnik bo uvedel nekatere dodatne vzpodbude za vodstvo in zaposlene, da bi še izboljšali njihovo motivacijo. Obenem zatrjujejo, da Gorenje ostaja v Velenju in Sloveniji.”

Delničarji imajo zdaj čas da do 26. junija sprejmejo ponudbo. Tretjina je ponudbo že sprejela.