Gradbeno dovoljenje za Staro vas

Foto:http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/

Mestna občina Velenje je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo druge faze gospodarske infrastrukture na območju Poslovne cone Stara vas.

S tem dovoljenjem so pridobili možnost širitve cone in gradnjo novih poslovnih objektov.

Vrednost projekta ocenjujejo na milijon evrov. Širitev poslovne cone se bo raztezala na približno 19.000 m2.

Predvidevajo, da se bodo prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V pripravi že imajo investicijsko dokumentacijo.

S to širitvijo poslovne cone želijo podjetnikom omogočiti ustvarjanje novih delovnih mest, prav tako pa doseči nadaljnji razvoj podjetništva v občini.