Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, bo tokrat že 16. po vrsti. Zaključil se bo 22. septembra z Dnevom brez avtomobila. Tradicionalna evropska pobuda lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prijaznejši način mobilnosti vsako leto med seboj poveže na tisoče sodelujočih mest, med sodelujočimi občinami pa najdemo tudi okoliške, med drugimi Celje, Žalec, Polzelo, Šoštanj in Velenje.

Slogan letošnje akcije je “Združimo moči, delimo si prevoz”. Souporaba prevoznih sredstev pripomore k zmanjšanju onesnaževanja okolja. V več slovenskih mestih uporabo javnega potniškega prometa uspešno dopolnjujejo sistemi souporabe koles. Sistem izposoje kolesa uporabnikom omogoča, da si na postajališču izposodi kolo in ga vrne na kateremkoli drugem postajališču v mestu.

V Sloveniji je vse bolj razširjeno sopotništvo, ko se določene osebe dogovorijo za skupno pot z osebnim avtomobilom, sopotniki pa si delijo stroške prevoza. Z manjšim številom vozil na cestah se pripomore k manjšemu onesnaževanju okolja.

Vožnja z osebnim avtomobilom je v Sloveniji še vedno najpogostejša

V slovenskem kopenskem potniškem prevozu je najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo še vedno osebni avtomobil. Po podatkih Eurostata je bilo v letu 2014 opravljenih 86 odstotkov vseh potniških kilometrov z osebnim avtomobilom. V veliko manjši meri so bile poti opravljene z avtobusom, predstavljale pa so 12 odstotkov potniških kilometrov. Z vlakom sta bila opravljena le 2 odstotka.

Število osebnih avtomobilov se je v Sloveniji v zadnjih 10 letih povečalo

Število osebnih avtomobilov se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih povečalo za 11 odstotkov. Leta 2006 jih je bilo 980.261, leta 2016 pa že 1.096.523. Po podatkih Statističnega urada je v letu 2016 skoraj vsak drugi prebivalec imel v lasti osebni avtomobil. V evropskem merilu je bila Slovenija s 523 vozili na 9. mestu po številu vozil na tisoč prebivalcev. Največ avtomobilov na tisoč prebivalcev naj bi leta 2015 imeli v Luksemburgu, 661. Evropsko povprečje je tedaj znašalo 581 avtomobilov na tisoč prebivalcev. Po podatkih SURS so slovenska gospodinjstva po deležu izdatkov za osebno mobilnost v samem evropskem vrhu, v letu 2015 pa naj bi zasedala kar 2. mesto, takoj za Luksemburgom. Za nakup vozila, delovanje osebnih prevoznih sredstev in javni prevoz je tedaj bilo namenjenih 16 odstotkov vseh lastnih izdatkov, kar je zneslo 3 odstotne točke več od evropskega povprečja.

Avtomobilski vozni park v Sloveniji se stara, delež osebnih vozil na alternativni pogon pa je zanemarljiv

Povprečna starost osebnih avtomobilov raste. Leta 2000 je po statističnih podatkih znašala 6,8 leta, leta 2015 pa 9,7 leta. Delež osebnih avtomobilov, ki so bila mlajša od 3 let, pada. V letu 2000 so ta vozila predstavljala 24 odstotkov, v letu 2016 pa 11 odstotkov. Delež avtomobilov, starejših od 12 let pa se je v zadnjih 16 letih podvojil. V letu 2000 je znašal 16 odstotkov, v letu 2016 pa že 38 odstotkov.

Poleg tehnologije novih vozil pa k manjšemu onesnaževanju pripomorejo tudi vozila na alternativni pogon. Delež teh vozil v državah članicah Evropske unije počasi raste, največ registriranih osebnih avtomobilov na alternativni pogon pa je bilo na Poljskem. V Sloveniji je bilo teh vozil le en odstotek.

Zanimivosti (po podatkih SURS)

  • Sistemi souporabe koles so uvedeni v več kot 230 mestih po Evropi, največ jih je v Franciji, Španiji in Italiji. 
  • Največji sistem souporabe koles v Evropi je v Parizu – razpolaga z 20.000 kolesi in s 1.800 postajališči. 
  • Največja platforma za sopotništvo je francoska platforma BlaBlaCar, z več kot 20 milijoni članov v 19 državah. 
  • Leta 1947 je bil v Zürichu vzpostavljen prvi sistem souporabe avtomobila. Danes sta vodilni državi na tem področju Švica in Nemčija. 
  • Po priključitvi v program souporabe avtomobila, prevozijo ljudje, ki si delijo uporabo avtomobila, v povprečju 40 odstotkov manj kilometrov. 
  • Leta 1999 je bil v francoskem mestu La Rochelle vpeljan prvi sistem souporabe električnih vozil.