»Direktorske goljufije«

Foto: pixabay.com (TIGR)

Kriminalisti Policijske uprave Celje so v preteklih dneh obravnavali primer
tako  imenovane  direktorske goljufije, kjer je bilo podjetju povzročene za
več kot 50.000 € materialne škode.

Zaposlena  v  gospodarski  družbi, s sedežem na širšem celjskem območju, je
prejela  elektronsko  pošto,  ki  naj  bi  jo  poslal njen direktor in jo v
sporočilu  povprašal,  če  razpolagajo  z  zadostnimi  sredstvi  na bančnem
računu.  Po  njeni  potrditvi  ji  je  neznanec  v imenu njenega direktorja
posredoval  še  natančne  podatke  tuje  banke in znesek, ki naj ga nakaže.
Zaposlena  je  v dobri veri, da je naročilo prejela od direktorja, na račun
tuje banke nakazala dobrih 50.000 €.

Po  uspešno  izvedeni goljufiji, natančneje nakazilu, je za zdaj še neznani
pošiljatelj  naslednji dan zaposleni poslal novo naročilo, pri čemer pa  je
zaposlena  opazila,  da  je  naslov  elektronske  pošte  drugačen,  kot  ga
uporablja  direktor  in  ugotovila,  da je šlo  tudi v prejšnjem primeru za
goljufijo in povzročitev velike premoženjske škode družbi.

Ker  se število tovrstnih prevar povečuje, opozarjamo osebe, pooblaščene za
poslovanje  z  bančnimi  računi  družb  oziroma  pravnih  oseb,   da so pri
nakazilih  v tujino ter tudi v Slovenijo,  še posebej pazljivi. Ob prejetju
elektronskih   sporočil  s  pozivi  po  nakazilu,  ki bi ga naj posredovale
poslovodne  osebe  družbe,  naj  pred  nakazilom  denarnih  sredstev  dobro
preverijo  elektronski  naslov  pošiljatelja,  ki  je  na  prvi pogled zelo
podoben  naslovom,  ki  jih  v  družbi  uporabljajo ter v primeru dvoma pri
odgovornih osebah ponovno preverijo resničnost vsebine elektronske pošte in
obstoj podlage za nakazilo.

Storilci  omenjenih  goljufij  so zelo iznajdljivi. V večini primerov pošto
pošljejo  v  imenu direktorjev oziroma poslovodnih oseb družbe, obravnavali
pa  smo tudi že primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev s
katerimi  podjetja  redno   in  dobro  sodelujejo.  Tudi  v teh primerih so
uporabljali  zelo  podobne  elektronske  naslove,  kot jih slednji dejansko
uporabljajo. Največkrat je šlo le za razliko v eni  sami črki elektronskega
naslova.

V   primeru   zaznanih   poskusov  goljufij   ali  goljufij  in  posledično
oškodovanj,  naj  oškodovanci   takoj  obvestijo  poslovno  banko  s katero
poslujejo  in  zadevo  takoj  prijavijo najbližji policijski enoti. Nujnost
takojšnje prijave je namreč ključna za izvedbo uspešnih ukrepov policije in
drugih  pristojnih  organov v smislu uspešnosti izvedbe zavarovanja oziroma
blokiranja nakazanih sredstev na transakcijskem računu prejemnikov.

Napisala: Milena Trbulin