DELAVNICA IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PRI OSKRBI S PITNO VODO NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI V ŠOŠTANJU

ČN Grmov vrh, Foto: www.kp-velenje.si

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je danes izvedlo brezplačno delavnico z naslovom Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo. Delavnica, ki jo je organiziralo v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG), je bila namenjena članom SDZV in ZKG. Potekala je v prostorih Centralne čistilne naprave Šaleške doline v Šoštanju.

Izzivi in priložnosti pri oskrbi s pitno vodo, Foto: www.kp-velenje.si

Odprta razprava na delavnici je vključevala primere dobrih praks in tudi predstavitev problematik, s katerimi se srečujejo upravljavci javnih vodovodov. Udeležence so najprej pozdravili dr. Marjetka Levstek, SDZV, mag. Iztok Rozman, ZKG, in mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje. Sledile so štiri razprave. Nataša Uranjek s Komunalnega podjetja Velenje (KPV) je spregovorila o obvladovanju delovanja naprave za pripravo pitne vode, Istok Zorko s Komunalnega podjetja Novo mesto o odpravi motnosti na vodnih virih Komunale Novo Mesto, Marja Slavič z Javnega komunalnega podjetja (JKP) Dravograd o primeru suma hidrične epidemije – praktične izkušnje ter Tanja Skitek in Jože Tomec iz Javnega Podjetja (JP) Vodovod-Kanalizacija o obnovah vodovodnih objektov – kaj smo se iz izkušenj naučili?

Udeleženci so si ogledali tudi napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh in komunalno čistilno napravo CČN Šaleške doline. (Vir: KPV)