Ukrepi za posodobitev mobilnosti in prometa v Evropi so bili s strani Evropske komisije sprejeti s ciljem pomagati temu sektorju ostati konkurenčen ob socialno pravičnem prehodu na čisto energijo in digitalizacijo.

Med drugim komisija spodbuja rešitve za nemoteno mobilnost. S tem bi se poenostavilo gibanje državljanov in poslovanje širom Evrope. Povečanje interoperabilnosti med cestninskimi sistemi bo uporabnikom cest omogočila vožnjo po celotni Evropski uniji (EU) brez skrbi glede različnih administrativnih formalnostih. Potnikom bo s tem omogočeno boljše načrtovanje in izbiro najugodnejše poti tudi preko meje.

V Sloveniji elektronske vinjete

Trajnost cestnega prometa je zaradi naraščajočih zastojev in onesnaževanja na preizkušnji. Sistemi za zbiranje elektronskih plačil (EFC) lahko nudijo možnost fleksibilnega zaračunavanja infrastrukture. V izogib ustvarjanju novih ovir za pretok prometa v Evropi, je bistveno, da so ti sistemi interoperabilni in gredo preko nacionalnih meja, kar omogoča, da se ni treba ukvarjati s postopki zaračunavanja, ki se spreminjajo iz države v državo in po regijah. Poleg tega tu ni potrebe po namestitvi posebne opreme za dostop do različnih območij zaračunavanja.

Direktiva vzpostavlja Evropsko elektronsko cestninjenje (EETS), ki ga bodo morale uvesti vse države EU za tovorna vozila do leta 2023, za osebna pa do leta 2027. Slovenija bo za tovornjake ta sistem uvedla že prihodnje leto. Sistem naj bi z brezžično komunikacijo omogočal povezavo med napravo v vozilu in cestninskim portalom. Cestninske postaje se bodo postopoma ukinjale, z letom 2019 pa naj bi celotni sistem vinjetnih nalepk v Sloveniji zamenjali z elektronskim. V Bruslju ta način cestninjenja primerjajo s telefoniranjem. Ko uporabnik vzpostavi povezavo s ponudnikom storitve, za uporabo prejme mesečni račun za uporabo evropskih cest.

Evropska komisarka za promet je situacijo ponazorila z »nič več nalepk na steklu in nič več dolgih čakalnih vrst na cestninskih postajah«.

Pa bo ta sistem cenejši ali dražji glede na pavšalno plačilo cestnine z vinjeto?

Obračun cestnine naj bi po novem vključeval število prevoženih kilometrov. Glede na to, da tisti, ki radi privarčujete kakšen evro ali več, avtoceste v primeru, ko to ne bo nujno potrebno, verjetno ne boste uporabili. Zakaj bi plačali prevoz po avtocesti, če se tega lahko izognete? Kot posledica obstaja verjetnost nastopa večje zasedenosti glavnih in regionalnih cest. Pri uporabi sedanjih vinjet je uporabnik avtoceste plačal pavšalni znesek za neomejeno število prevoženih kilometrov, izvzemimo tovornjake, po novem, pa naj bi uporabnik prejel mesečni račun za vse prevožene kilometre avtoceste, kar lahko pomeni, da bo ta način cestninjenja za plačnika za primer pogoste uporabe avtoceste lahko tudi nekoliko neugoden.