Zaniteresirano javnost obveščamo, da bo v okviru mehanizma DRR Občina Žalec, skupaj z Občino Laško, prijavila skupni regionalni projekt Mrežni inkubatorji Savinjske regije.

V Inkubator Spodnje Savinjske doline, ki se delovno imenuje »Naš del«, bodo gravitirali potencialni oz. novi podjetniki iz občin SSD zato se na tem mestu obračamo na podjetnike, da izpolnijo anketo o potrebah po teh storitvah.

Anketo prosim izpolnite na tej povezavi.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče