Bolnišnica Topolšica bo prejela posojilo

Foto: Slika je simbolična, Vir:.pixabay.com

Na 2. redni seji Sveta zavoda Bolnišnice Topolšica so obravnavali polletno poročilo o poslovanju.

Ugotovili so, da je negativno poslovanje posledica nerealizacije programa in višjih stroškov energentov.

Do konca leta se bodo sestajali mesečno in spremljali stanje cen energentov. Prav tako so se soočili z dejstvom, da jim primanjkuje zdravstvenega kadra.

Da bi rešili lekvidnostno težavo, so se odločili za likvidnostno posojilo. Če ne bo bistvenih podražiteg energentov, pričakujejo da bo do konca leta poslovanje stabilno.