Zgornje Savinjčani zahtevajo odstop direktorice

Foto: www.facebook.com/pg/Civilna-iniciativa-za-ohranitev-zdravja-Zgornjesavinjčanov

Sedem županov Zgornje Savinjske doline je predlagalo razrešitev in odstop direktorice – Darje Es –  zavoda Zgornje-savinjski zdravstveni dom.

Kot možnost so ji ponudili, da sama odstopi.

Zapletlo se je namreč pri delno opravljenem revizijskem poročilu o poslovanju, ki so ga izvedli za zadnjih nekaj let.

Ugotovljeno je bilo namreč, da je direktorica zaposlene ves čas zavajala in ni posredovala verodostojnih podatkov o poslovanju.

Župani si želijo, da bi pred nastopom novega direktorja spremenili statut. Sedanji namreč določa, da mora biti direktor iz medicinske stroke. Župani pa si na tem delovnem mestu želijo ekonomista.