Žegnan studenec bo financiran iz Evropskega kmetijskega sklada

Foto: pixabay.com

Lani decembra je županja Rečice ob Savinji (Ana Rebernik) podpisala pogodbo za “Trajnostno zagotavljanje endogenih virov”, ki jo financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Projekt je vreden okoli 55.000 evrov. V projektu bodo sodelovali:

– nosilec projekta Občina Rečica ob Savinji,

– Visoka šola za varstvo okolja Velenje,

– Komunala Mozirje,

– Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

– Plastika Skaza,

– Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji.

V omenjenem projektu bo ugotovljeno stanje pitne vode. Prav tako bodo ugotovljene kemične in biološke značilnosti Žegnanega studenca.

V sklopu projekta bo narejen promocijski lonček iz biomateriala.

Predviden zaključek projekta bo prihodnje leto, v mesecu juniju.