Civilna iniciativa za ohranitev Bolnišnice Topolšica, ki je bila ustanovljena po nameri vlade Republike Slovenije, da združi Bolnišnico Topolšica s Splošno bolnišnico Celje, se v izjavi za javnost objavljeni na spletni strani občine Šoštanj zahvaljuje vsem, ki so podpisali peticijo za ohranitev Bolnišnice Topolšica. Zbranih je bilo preko 17 tisoč podpisov podpore.

Ukrep, ki naj bi ukinjal specialistično bolnišnico je tako za domačine, zaposlene kot tudi bolnike Savinjsko- Šaleške in Koroške regije precej zaskrbljujoč. V mesecu juniju je potekala okrogla miza z naslovom “Ali je združitev Bolnišnice Topolšica s Splošno bolnišnico Celje res prava izbira?”. Udeležili so se je vsi povabljeni, izhajajoč iz razprave pa po mnenju predstavnikov Civilne iniciative Ministrstvo za zdravje ni imelo pravih argumentov za združitev obeh bolnišnic. Še več, pripojitev naj bi bila celo slabša izbira tako s finančnega vidika kot tudi z vidika dostopnosti zdravstvenih storitev.

V Civilni iniciativi so kasneje uspeli tudi s prošnjo po sklicu izredne seje Odbora za zdravstvo v Državnem zboru Republike Slovenije, katere so se poleg mag. Janeza Kramarja udeležili tudi župani šaleških občin.

V izjavi za javnost Civilna iniciativa za ohranitev Bolnišnice Topolšica s predsednico Marijo Vrtačnik, sporoča, da:

  • bo skrbno spremljala vse aktivnosti za morebitno pridruževanje Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje,
  • bo seznanila Vlado Republike Slovenije o neutemeljenem in povsem zgrešenem projektu združevanja obeh bolnišnic,
  • bo pozvala Vlado Republike Slovenije, naj ob morebitnem predlogu sklepa o združevanju obeh bolnišnic glasujejo proti.

Ministrstvo za zdravje pa pozivajo, da:

  • naj Vladi Republike Slovenije ne poda predloga sklepa o združevanju Bolnišnice Topolšica s Splošno bolnišnico Celje,
  • se dejavnost Bolnišnice Topolšica ohrani v enakem obsegu kot do sedaj,
  • finančno sanira Bolnišnico Topolšica in vse ostale slovenske bolnišnice,
  • javnosti predstavi študijo o finančnih, organizacijskih in sinergijskih učinkih morebitnega združevanja vseh slovenskih bolnišnic.