Občina Prebold je na delu  bivše Režajeve domačije v Dolenji vasi uredila muzejsko zbirko in  del prostora namenila za delovanje kmečke tržnice. Upravljalec tržnice je Občina Prebold, ki skrbi za vzdrževanje in  postavljanje stojnic, red in čistočo na tržnem prostoru ter oddaja stojnice prodajalcem.

Tržnica obratuje vsako soboto v mesecu med 8.00 in 10.30 uro na naslovu Dolenja vas 49.

Občina Prebold želi popestriti ponudbo na tržnici. V ta namen bi pripravila prostor in pogoje za postavitev ter delovanje prodajnega avtomata za prodajo raznih izdelkov.

 

Vse okoliške ponudnike in pridelovalce hrane, ki bi bili zainteresirani vabimo, da podajo svojo ponudbo za prodajo v prodajnem avtomatu.

V ponudbi na kratko predstavite lastno dejavnost ter asortima izdelkov, ki bi bili predmet prodaje.

Ponudbo lahko oddate na Občino Prebold najkasneje do 29. 9. 2023 po pošti na naslov:
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali na e-mail: [email protected], kjer prav tako dobite več informacij o projektu.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Prebold