ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE OBJAVLJA RAZPIS ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA ŠALEŠKE DOLINE

Vir: www.velenje-tourism.si

Zavod za turizem Šaleške doline vabi na izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline. Ob uspešno opravljenem izpitu pridobijo udeleženci licenco lokalnih turističnih vodnikov in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov Šaleške doline.

Program izobraževanja bo obsegal več srečanj v obliki predavanj in izobraževalnih delavnic ter zaključno srečanje s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Izobraževanje bo vodil Iztok Bončina iz Agencije Palladio, agencija za izobraževanje v turizmu in fotografiji, potekalo pa bo v mansardnih prostorih Vile Biance, Stari trg 3, Velenje:

  • v petek, 5. maja 2017 od 17. do 21. ure,
  • v soboto, 6. maja 2017 od 9. do 13. ure in 14. do 18. ure,
  • v nedeljo, 7. maja 2017 od 9. do 13. ure,
  • v ponedeljek, 8. maja 2017 od 17. do 21. ure,
  • v petek, 12. maja 2017 od 17. do 21. ure,
  • v nedeljo, 14. maja 2017 od 9. do 13. ure in 14. do 18. ure

IZBOR KANDIDATOV

Od kandidatov se pričakuje najmanj srednješolska izobrazba. Med vsemi prispelimi prijavami bo izbranih deset najustreznejših kandidatov. Prednost bodo imeli kandidati z aktivnim znanjem vsaj enega od jezikov: nemškega, italijanskega, nizozemskega, francoskega ali španskega. Dodatna znanja in kompetence so zaželene.

KOTIZACIJA

Cena izobraževanja znaša 130 evrov. Izbrani kandidati krijejo kotizacijo v višini 30 evrov, preostalih 100 evrov pa bo kril Zavod za turizem Šaleške doline. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti (prisotnost na predavanjih, seminarska naloga, terensko delo,…) bodo plačali celotno kotizacijo v višini 130 evrov.

NAČIN IN ROK PRIJAVE

Izpolnjeno prijavnico in življenjepis pošljite do vključno 26. aprila 2017 na naslov: Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje, s pripisom na kuverti v levem spodnjem delu “Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2017”. Prijavo lahko oddate v elektronski obliki na [email protected], prav tako s pripisom “Prijava za izobraževanje za lokalne turistične vodnike Šaleške doline 2017”. Za ostale informacije lahko pišete na [email protected] ali pokličete na 03 896 18 64 (ga. Barbara).