Zahtevek sklic izredne seje DZ RS glede pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi

Foto: Pixabay

Poslanska skupina SDS je danes vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bodo poslanke in poslanci obravnavali Predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Po več kot dvajsetih letih poskusov vzpostavitve ustrezno delujočega sistema dolgotrajne oskrbe in preko sto variantah zakona je vlada Janeza Janše v izjemno težkih časih epidemije COVID–19 pripravila predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), s katerim bi kot napredna, humana in socialno odgovorna družba vsem državljanom, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase, zagotovili pogoje za dostopno, kakovostno, varno in celovito obravnavo in oskrbo. Zakon je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet 9. decembra 2021, izvajati pa bi se moral začeti 1. januarjem 2023.

Kmalu po prisegi vlade dr. Roberta Goloba junija 2022 je koalicija strank Gibanja Svobode, Socialnih demokratov in Levice napovedala spremembo že veljavnega Zakona o dolgotrajni oskrbi. Namesto da bi nadaljevala priprave na vzpostavitev sistema s 1.1.2023, je v javnosti pričela širiti informacije, da je zakon neizvedljiv. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Luke Mesca je pred poletjem 2022 pripravilo novelo zakona, s katero so uveljavitev posameznih pravic v okviru dolgotrajne oskrbe zamaknili za leto dni.

V letu 2023 se je v polnosti razgalila vsa nesposobnost, neučinkovitost in prazne floskule vlade ter koalicije. Vlada ni sledila volji volivcev na referendumu in ni pripravila vsega za uveljavitev zakona z enoletnim zamikom, za kar so ji ljudje na referendumu dali mandat, pač pa je pripravila in na dopisni seji sprejela nov zakon, ki so ga 21. julija 2023 koalicijski poslanci sprejeli. Z novim zakonom pa se je uveljavitev vseh pravic, razen ene, zamaknila za bistveno več kot za leto dni, za kar je dobila mandat vlada in koalicija na podlagi volje ljudstva, izražene na referendumu. Novi zakon je bil v bistvenih delih (pravice) prepis prejšnjega, na številnih področjih pa je izvajanje zbirokratiziral in nabor upravičenj celo zmanjšal. Državljani so namreč z njim dobili nove birokratske ovire in nov obvezni prispevek oziroma davek za dolgotrajno oskrbo ter obveznost doplačila storitev.

Gleda na dosedanjo neučinkovitost vlade in koalicije lahko upravičeno in z zaskrbljenostjo predvidevamo, da tudi druge pravice v okviru dolgotrajne oskrbe, ki so bile z novim zakonom itak zamaknjene, ne bodo uveljavljene niti v novo postavljenih rokih: pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, pravica do dolgotrajne oskrbe v institucijah, pravica do denarnega prejemka in ostale.

Glede na vse navedeno je več kot očitno, da vlada, niti ministrstvo za solidarno prihodnost nista sposobna zagotoviti nemotenega izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi in zagotavljati upravičencem pravic, ki iz njega izhajajo. S sprejetjem zakona decembra 2021 v času Janševe vlade je bil sistem dolgotrajne oskrbe dobro zasnovan in bi ga bilo potrebno zgolj pričeti izvajati ter skozi izvajanje nadgrajevati. Z njegovo ukinitvijo in s sprejetjem novega zakona v letu 2023 so bili porušeni dobri temelji, upravičencem pa so bile pravice ne samo bistveno zamaknjene in nekatere celo ukinjene, pač pa se tudi tiste, ki so uzakonjene, ne uresničujejo. Zaradi navedenih razlogov so nujne spremembe in dopolnitve obstoječega sistema.

Poslanska skupina SDS zato predlaga, da se na izredni seji Državnega zbora Republike sprejme naslednji sklep:

1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da najkasneje do 30. junija 2024 Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem pošlje spremembe in dopolnitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo odpravile birokratske nesmisle in nepotreben obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo ter zagotovile izvajanje že uzakonjenih pravic.

 

Zahteva za sklic izredne seje DZ RS

 

 

 

Spletno uredništvo