Za izgradnjo obvoznice Gornji Grad bodo potrebovali proračunska sredstva

Foto: www.google.si/maps

Zgornja Savinjska dolina potrebuje kar nekaj nujnih cestnih posodobitev. Ena od teh je tudi obvoznica Gornji grad.

Določena dela za to obvoznico so že v teku, tako trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč.

Vrednost celotne gradnje je ocenjena na dobre tri milijone evrov. Če bodo pravočasno odkupili vsa zemljišča, bodo v letu 2022 dobili proračunska sredstva za izgradnjo.

Gradnja obvoznice naj bi, po predvidevanjih, trajala najmanj dve leti. Prebivalcem pa bi ta obvoznica pomenila boljšo povezanost z ljubljansko kotlino.