Z junijem se izteka rok za izbor dimnikarske družbe

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) obveščajo, da Zakon o dimnikarskih storitvah določa, da uporabnik dimnikarskih storitev iz seznam dimnikarskih družb, najkasneje do 30. junija 2017 izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. V primeru, da je uporabnik storitev s svojim dosedanjim koncesionarjem zadovoljen in želi, da mu storitve izvaja tudi v prihodnje, koncesionarja o tej nameri ne obvešča posebej. V primeru neizbire, ko uporabnik do 30. junija dimnikarske družbe ne izbere, velja za uporabnika od 1. julija 2017 do 30. junija prihodnje leto, da zanj dimnikarske storitve opravlja nekdanji koncesionar. Ta pa mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje kot na primer da ima dimnikarska družba dovoljenje in da za to družbo dela dimnikar z licenco.

Uporabnik dimnikarskih storitev lahko izbira med družbami iz seznama dimnikarskih družb z dovoljenjem za opravljanje storitev, ki so objavljene na spletni strani MOP. MOP predlaga uporabnikom, da o izbiri nove družbe za opravljanje dimnikarskih storitev na njihovih malih kurilnih napravah, obvestijo tudi dimnikarsko družbo, ki je nazadnje opravljala storitve na tej kurilni napravi. Na ta način bodo lahko pripomogli tudi k boljšemu načrtovanju dela s strani dimnikarskih družb, kar je v korist vsem uporabnikom.

Opozorilo prebivalcem nekaterih občin, kjer ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in kjer je imelo koncesijo podjetje, ki ni pridobilo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev

Na pomen izbire dimnikarske družbe do 30. junija 2017 MOP posebej opozarja prebivalce tistih območij, za katera na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in tistih območij, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki pa skladno z ZDimS ni pridobilo dovoljenja za nadaljnje opravljanje dimnikarskih storitev.
Te prebivalce MOP opozarja, da morajo do konca tega meseca izbrati dimnikarsko družbo, sicer morda ne bodo mogli omogočiti ustreznega opravljanja dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi, kar je po ZDimS odgovornost uporabnika. Uporabnik se skladno z ZDimS v primeru, da ne poskrbi ustrezno za dimnikarsko oskrbo lastne kurilne naprave, tudi kaznuje.
Območja za katera na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in območja, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki skladno z ZDimS ni pridobilo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev so: Bohinj, Bovec, Cerkvenjak, Destrnik, Gorenja vas – Poljane, Hrpelje – Kozina, Idrija, Izola, Komen, Koper, Pivka, Sežana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Škofja Loka, Trzin, Videm, Žetale in Žužemberk.