Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je med otroki, rojenimi v maju še enkrat toliko Maj in Majev kot med otroki rojenimi v katerem koli drugem mesecu.

 

Ime Maja

Ime Maja je med prebivalkami Slovenije tretje najpogostejše ime. Na začetku leta 2016 je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 13.451 žensk z imenom Maja. Njihova povprečna starost je bila 29,1 let.

Ime Maja je precej modno postalo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je rodila kar tretjina vseh danes živečih prebivalk z imenom Maja. Največ se jih je rodilo v letih 1979 do 1985 in med leti 1988 in 1991. V teh obdobjih je bilo ime Maja med novorojenimi deklicami na prvem mestu.

V sedemdesetih letih 20. stoletja je ime Marija, ki je bilo do leta 1969 najpogostejše žensko ime, zdrsnilo na 22. mesto, ime Maja pa se povzpelo na 8. mesto in se vsako leto uvrstilo še višje. Počasi je »prevzemalo vlogo« imena Marija. Do leta 2005 je tako Maja bilo eno izmed desetih najpogostejših in najbolj priljubljenih imen.

Maja rojena v maju

Vsaka šesta ali 16 odstotkov vseh Maj v Sloveniji ima rojstni dan v maju, kar je približno še enkrat toliko kot jih je v katerem koli drugem mesecu.

Največ žensk z imenom Maja je v letu 2016 živelo v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer se je ime glede na pogostost tudi uvrstilo na tretje mesto, enako kot v celotni državi. Tudi v gorenjski in zasavski statistični regiji je ime Maja bilo tretje najpogostejše, v drugih regijah, razen v pomurski, pa je bilo med osmimi najpogostejšimi. V pomurski statistični regiji se je uvrstilo na 16. mesto. To se preseneča toliko, saj je porazdelitev imen v severovzhodnem delu Slovenije v splošnem drugačna kot v preostalih delih države.

Različni zapisi imen, enaka izgovorjava

Pojavljajo se tudi različne oblike zapisa imena Maja, vendar ostaja izgovorjava enaka. Ime Maya se je v začetku leta 2016 pojavilo petdesetkrat, ime Maia pa v začetku istega leta sedemkrat.

Fantje z imenom Maj

Tudi ime Maj postaja vse bolj priljubljeno. Do leta 1994 ga je dobilo razmeroma malo novorojenih fantkov, v letu 2003 pa je to ime pri novorojencih prvič doseglo število sto. V vsakem od naslednjih let je to število raslo in presegalo število sto.

V začetku leta 2016 je v Sloveniji živelo 1.884 moških z imenom Maj. Takrat je bilo to ime med vsemi moškimi imeni na 118. mestu po pogostosti, med moškimi, rojenimi po letu 2000 pa celo na 22. mestu. Povprečna starost moških z imenom Maj je bila v letu 2016 nekaj več kot osem let. V mesecu maju pa jih je bilo rojenih 19 odstotkov.

Ime Mai

Ime Mai se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije z začetka leta 2016 med prebivalci Slovenije pojavilo 291- krat.