Voznik tovornega vozila vozil z osmimi neprimernimi pnevmatikami

Celje, 9. december 2020
Policisti  Postaje  prometne  policije  Celje  so  v zadnjih dneh poostrili nadzor  nad udeležbo  voznikov  tovornih  vozil  v javnem cestnem prometu, tehnično brezhibnostjo vseh vozil, nad uporabo predpisane zimske opreme ter nad primerno očiščenostjo vozil.

Zaznali so več kršitev, ko vozniki niso primerno očistili svojih vozil pred udeležbo  v  javnem cestnem  prometu in ugotovili, da  nekateri vozniki na vozilih še vedno nimajo nameščene primerne in ustrezne zimske opreme.

Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem so včeraj popoldne ustavili voznika  tovornega  avtomobila,  ki  je  imel  na  zadnjih  oseh  nameščene pnevmatike,  ki niso  ustrezale potrebnim zahtevam. Vseh osem pnevmatik je bilo  tako  uničenih, da je z njih odstopala tekalna površina, na določenih delih pa je bila tekalna površina pnevmatik celo iztrgana. Poleg navedenega tovorni  avtomobil  ni  imel rezervnega kolesa oziroma ustrezne naprave ali pripomočka,  ki  ga  je namesto  rezervnega  kolesa  predvidel izdelovalec vozila. Manjša  odstopanja,  sicer še v mejah dovoljenih obremenitev,  smo zaznali tudi pri tehtanju vozila.

Tovorno  vozilo  smo  do odprave nepravilnosti izločili iz prometa. Vozniku sledi 500 € globe, samostojnemu podjetniku pa 3.000 €.

S  tovrstnimi  poostrenimi  aktivnostmi  bomo  na območju Policijske uprave Celje  nadaljevali  tudi v prihodnje.

Vse  voznike  opozarjamo  na  dosledno  spoštovanje  vseh  cestno prometnih predpisov,  s  čimer  bodo zagotavljali varnost tako sebi, kot vsem ostalim udeležencem v javnem cestnem prometu.

Milena Trbulin
predstavnica za odnose z javnostmi
samostojna policijska inšpektorica