VOLILNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE PREBOLD

Vir: Športna zveza Prebold

Športna zveza Prebold, ki šteje 16 članov, sestavljajo jo društva in klubi Občine Prebold, je v ponedeljek, 27. 3. 2017 v prostorih Občine Prebold pripravila volilno skupščino.

Po postopku evidentiranja v organe zveze, so na volilni skupščini člani za predsednika ponovno izvolili Bojana Jereba, za sekretarko pa Klavdijo Kač. V Upravni odbor so bili imenovani Marjan Golavšek, Miran Žohar, Ksenija Rozman, Borislav Tomaš, Primož Lesjak, Boris Dolinšek in Janez Zagožen. Izvoljeni so bili tudi člani Nadzornega odbora in člani Disciplinske komisije.

Na skupščini so bila sprejeta tudi programska izhodišča za delo v naslednjem mandatu.