Vlada uvrstila projekt “Vzorčna kmetija” v Načrt razvojnih programov 2022 – 2025

Foto: pixabay.com
Vlada je na včerajšnji dopisni seji uvrstila projekt Vzorčne kmetije v razvojni program.
Cilj tega projekta je predvsem v podpori kmetijskih in živilskih dejavnosti.
V sklopu vzorčne kmetije bodo organizirane:
– razvojne nepridobitne dejavnosti,
– prav tako pa tudi raziskovalne in izobraževalne dejavnosti,
– spodbujanju razvoja odpornega razvoja kmetijstva,
– prav tako pa tudi konkurenčnega kmetijstva.
S spodbujanjem kmetijstva želijo ozavestiti tako kmetijske proizvajalce, kot tudi širšo javnost o pomenu domače kmetijske proizvodnje.
S tem pa seveda tudi posredno pomagati pri razvoju podeželja.