Vlada sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Foto: Vir:.https://www.facebook.com/

Na včerajšnji seji je Vlada določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.

Če povemo preprosto – odločali so o tem, kako bo urejen dodatek tistim, ki bodo delali v rizičnih razmerah.

Takole sporočajo:

“Vlada je določila tudi Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.

Za razliko od zdaj veljavne ureditve dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot ga opredeljuje 11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), na podlagi katere je višina tega dodatka odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca, se predlaga, da se sedanji dodatek nadomesti z dodatkom, izraženim v nominalnem znesku (in ne več v odstotku od urne postavke osnovne plače).

S tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti za izpolnjeno polno mesečno delovno obveznost prejeli isti pavšalni bruto znesek dodatka.”