Vlada sprejela amandmaje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju

Foto: pixabay.com

V začetku maja je bila javna predstavitev omenjene zakonodaje, ki se jo je udeležilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve.

Na podlagi te razprave je ministrstvo pripravilo ustrezne amandmaje, ki upoštevajo vse priporočene predloge.

Takole lahko preberemo:

“Med drugim se s predlaganim amandmajem osebam, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, daje možnost, da nabavljajo, ga imajo v posesti in razstavljajo hladno orožje. Nadalje, pojem dolgocevnega strelnega orožja se usklajuje s pojmom, ki je opredeljen v orožni direktivi. Zaradi spremembe poimenovanja plinsko-signalnega orožja v plinsko orožje se spreminja tudi opredelitev pojma plinskega orožja. Prav tako se jasneje določa pojem plašilno-signalnega orožja in slepega streliva.”

Uredili so tudi pojem sestavnih delov orožja:

“S predlaganim amandmajem se tudi opredeljuje pojem bistvenih sestavnih delov orožja. Amandma predvideva enako ureditev, kot je že v sedaj veljavnem zakonu o orožju. Nadalje se naprave za dušitev zvoka (poka) in cevi z zunanjim navojem na ustju cevi ali drugimi nastavki, namenjenimi izključno za namestitev naprav za dušitev zvoka (poka), če so izdelane ali predelane tako, da se pritrdijo na strelno orožje, ali so sestavni del strelnega orožja, črtajo iz nove 34. točke 4. člena zakona, ki opredeljuje posebno opremo za orožje. To pomeni, da je promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom dovoljena brez pridobitve posebnih dovoljenj. Skoraj vsako orožje namreč proizvaja nevaren in škodljiv hrup, ki lahko z enim strelom povzroči trajno izgubo sluha. Dušilci so naprave, ki dokazano zmanjšujejo zvok izstreljenega naboja. Prav tako se iz opredelitve izraza »posebna oprema za orožje« črtajo bajonetni nastavki, saj bajoneti ne sodijo v hladno orožje, poleg tega pa se z določenimi puškami skupaj z bajonetom strelja v rekreativno-športne namene, kjer nastavek skupaj z bajonetom služi kot utež, tako da je puška med streljanjem bolj uravnotežena.”

Vsi, ki vas ta tema zanima si lahko celotne spremembe in amandmaje preberete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2021-06-09-222-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/